Loading

กคช.เร่งล้างหนี้ขนที่ดิน 8 พันไร่พัฒนาโครงกา

วันที่ : 25 ตุลาคม 2550
กคช.เร่งล้างหนี้ขนที่ดิน 8 พันไร่พัฒนาโครงการ

นายสุชาติ ศิริโยธิพันธ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยภายหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ ว่า นโยบายการดำเนินงานจากนี้ไป จะเน้นในเรื่องการแก้ปัญหาของโครงการบ้านเอื้ออาทร ปัญหาแฟลตดินแดง และการสานต่อการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยปัญหาหลักที่เป็นห่วงและหนักใจ และต้องเร่งดำเนินการทันที คือ ปัญหาการล้างหนี้ขาดทุนสะสมจากการโครงการบ้านเอื้ออาทรจำนวน6แสนหน่วยภายในระยะ5ปี ซึ่งเดิมประมาณการว่าจะก่อให้เกิดหนี้ประมาณ 40,000ล้านบาท

 

ทั้งนี้ หลังจากที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาบ้านเอื้ออาทร เสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยได้รับการอนุมัติให้แก้ปัญหาใน3 แนวทางคือ การชะลอการก่อสร้าง ลดจำนวนการก่อสร้าง และให้ยกเลิกการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร ในโครงการที่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาก่อสร้างโครงการแล้ว ทำให้จำนวนการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรลดลงเหลือ 3 แสนกว่าหน่วย ส่งผลให้หนี้ที่เกิดจากโครงการบ้านเอื้ออาทรลดลงต่ำกว่าเดิมที่มีการประมาณการไว้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการประมาณการว่า มูลค่าหนี้ที่เกิดจากการดำเนินการโครงการดังกล่าวจะมีมูลค่าเท่าใด

 

สำหรับแนวทางในการแก้หนี้ที่เกิดจากโครงการบ้านเอื้อฯนั้น กคช.ได้จัดทำแผนระยะยาว 5 ปี โดยในเบื้องต้น จะเร่งการก่อสร้างโครงการบ้านเอื้อฯทั้งหมดให้เสร็จ และส่งมอบให้ผู้ได้สิทธิ์ซื้อบ้านในโครงการดังกล่าวให้ทันตามกำหนดเวลา เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ ในขณะเดียวกันจะดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องสถาบันการเงินไม่ปล่อยกู้ลูกให้แก่ผู้ซื้อบ้านเอื้ออาทร เพื่อให้สามารถรีบโอนบ้านจากกคช.ได้ตามระยะเวลา เพื่อลดภาระดอกเบี้ยด้วยเช่นกัน

 

นอกจากนี้ ทางกคช.มีแนวทางในการเสริมสร้างรายได้ในระยะยาว โดยจะนำที่ดินสะสมจำนวน 8,000 ไร่ทั่วประเทศมาพัฒนาโครงการเคหะชุมชน ซึ่งกคช.หยุดดำเนินการโครงการดังกล่าวตั้งแต่รับงานโครงการบ้านเอื้ออาทรเข้ามา ทำให้ในช่วงที่ผ่านมา ทางกคช.มีรายได้เฉพาะจากค่าดำเนินการโครงการบ้านเอื้ออาทรทางเดียว ในขณะเดียวกันสต็อกบ้านเคหะชุมชนที่มีอยู่ในมือนั้น กคช. ก็จะปรับปรุงสภาพบ้าน และเสนอขายให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อระบายสต็อกบ้านซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกไป

 

ส่วนการแก้ปัญหาแฟลตดินแดงนั้น จะมีการสานต่อนโยบายของอดีตผู้ว่ากคช. โดยจะเชิญนายพรศักดิ์ บุณโยดม อดีตผู้ว่าฯกคช.เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาแฟลตดินแดงด้วย คาดว่าการเจรจาและดำเนินการแก้ปัญหาหา จะใช้เวลาเพื่อหาข้อสรุปได้ในระยะ1-2ปี ซึ่งหลังจากนั้น จะเริ่มดำเนินการตามข้อสรุปที่ได้

 

สำหรับนโยบายการผลักดันแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยนั้น ก็จะมีการสานต่อให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยขณะ กคช.ได้มีการสรุปกรอบและแผนการดำเนินการแผนยุทธ์ศาสตร์ดังกล่าวในเบื้องต้นและเสนอต่อที่ประชุมครม. ซึ่งหากได้รับอนุมัติตามที่กคช.เสนอไป จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่อยู่อาศัยแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน และมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน ส่วนกคช.จะทำหน้าที่เป็นเลขาธิการของคณะกรรมการดังกล่าว จากนั้นขั้นตอนต่อไปจะมีการจัดทำกรอบการดำเนินงานแผนดังกล่าวให้มีความชัดเจนเพื่อนำไปใช้ดำเนินการต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ