Loading

ราคาที่ดินใหม่สุขุมวิท เอกมัย ปรับแพงสุด 54

วันที่ : 24 ตุลาคม 2550
ราคาที่ดินใหม่สุขุมวิท เอกมัย ปรับแพงสุด 54%

แหล่งข่าวจากสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน (ปท.) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เปิดเผยกับ โลกวันนี้ถึงราคาประเมินที่ดินในพื้นที่ 4 เขต ของกรุงเทพมหานครคือ เขตคลองเตย วัฒนา บางนาและพระโขนง ที่จะประกาศใช้ในวันที่ 1 มากราคม 2551 ว่าบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาประเมินที่ดินในรอบปัจจุบัน (ปี 2547-2550) จะหมดอายุในวันที่ 29 ธันวาคม 2550 ซึ่งเป็นวันราชการวันสุดท้ายของปีนี้ กรมธนารักษ์จึงต้องประกาศราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ (ปี 2551-2554) จำนวน 30 ล้านแปลงทั่วประเทศ แบ่งเป็นรายแปลง 4.7 ล้านแปลง และที่เหลือเป็นรายบล็อก

 

โดยเขตที่มีการปรับราคาประเมินที่ดินมากที่สุดส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ คือ เขตบางรัก สาทร สัมพันธวงศ์ พญาไท ห้วยขวาง ราชเทวี ดินแดง และบางซื่อ รวมทั้งที่ดินย่าน สุขุมวิทและบางนา-ตราด ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่คลองเตย วัฒนา บางนา และพระโขนง ส่วนพื้นที่รอบนอกหรือชานเมืองไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงด้านราคา

 

ตัวอย่างราคาที่ดินในเขตคลองเตยและวัฒนา (เฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้น 16.64%) ที่มีความลึกไม่เกิน40 เมตรจากถนนใหญ่ เช่นที่ดินริมถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) ราคาปัจจุบันตารางวาละ 110,000 บาทราคาใหม่ตารางวาละ 140,000-170,000 บาท หรือปรับเพิ่มมากสุด 27.27-54.55% รองลงมาเป็นถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ราคาปัจจุบันตารางวาละ 150,000 บาทราคาใหม่ตารางวาละ 200,000 บาท หรือปรับเพิ่มขึ้น 33.33% และถนนพระราม4 (อาคารมโนรมย์-ถนนสุขุมวิท) ราคาปัจจุบันตารางวาละ 130,000 บาทราคาใหม่ตารางวาละ 170,000 บาท หรือปรับเพิ่มขึ้น 30.77% และซอยที่มีการปรับราคาประเมินน้อยที่สุดคือ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ปัจจุบันตารางวาละ 240,000 บาทราคาใหม่ตารางวาละ 260,000 บาท หรือปรับเพิ่มเพิ่มขึ้น 8.33%

 

อนึ่งการปรับราคาประเมินที่ดินจะส่งผลดีต่อรัฐที่จัดเก็บรายได้ได้เพิ่มขึ้น และยังดีต่อเจ้าของที่ดินที่จะขายที่ดินในอนาคตในราคาแพงขึ้น แต่จะส่งผลเสียต่อผู้ซื้อที่ดิน ซื้อบ้านจัดสรร และอาคารชุด หากเจ้าของโครงการต้องแบกรับภาระที่ดินที่แพงขึ้นและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้นด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์วัฏจักร

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ