Loading

รื้อราคาประเมินที่ดินกทม.4 แสนแปล

วันที่ : 22 ตุลาคม 2550
รื้อราคาประเมินที่ดินกทม.4 แสนแปลง

นายแคล้ว ทองสม ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน (ปท.) กรมธนารักษ์ กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2551 จะมีการปรับราคาประเมินที่ดินใน กทม.ใหม่อีกรอบ จำนวน 4 แสนแปลง ในเขตลาดพร้าว บึงกุ่ม ห้วยขวาง ดอนเมือง บางกะปิ ประเวศ และลาดกระบัง

 

ทั้งนี้ เนื่องจากราคาที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวมีความเคลื่อนไหวมากพอสมควร เนื่องจากในทำเลดังกล่าวมีความเจริญมากขึ้น นอกจากนี้ จะทำการประเมินราคาอาคารชุดใหม่ทั่วประเทศ อีก 1.6 พันอาคาร

 

ราคาประเมินที่ดินที่กำลังจะประกาศใช้ในปี 2551 ยังไม่สามารถทำให้ใกล้เคียงกับราคาตลาดได้ แม้ว่านโยบายของกรมต้องการให้ราคาประเมินสะท้อนราคาตลาดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเสียภาษี และการจ่ายค่า เวนคืนที่ดิน

 

ปัญหาสำคัญที่ยังคงทำให้ราคาประเมินที่ดินยังไม่ใกล้เคียงกับราคาตลาด คือ ข้อมูลการเสียภาษีจากการซื้อขายที่ดินจากกรมที่ดิน ตั้งแต่ปี 2546-2550 ที่นำมาใช้ในการจัดทำราคาประเมินเป็นครั้งแรก เป็นราคาที่เชื่อถือได้ว่าได้ซื้อ-ขายกันในราคานั้นจริง เพียง 30% เนื่องจากผู้ซื้อ-ขายจะแจ้งราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อให้เสียภาษีน้อยลง

 

หากจะให้ข้อมูลราคาซื้อ-ขายที่ดินถูกต้องตามกฎหมายในการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน ควรจะมีการพิจารณาใหม่เหมือนในต่างประเทศ ที่เสียภาษีจากส่วนต่างของราคาที่ซื้อมากับราคาที่ขายไป และการเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนนิติกรรมจะมีราคาที่ตายตัว ซึ่งทำให้ไม่มีปัญหาในการแจ้งราคาที่ไม่ถูกต้องนายแคล้ว กล่าว

 

สำหรับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินใหม่ทั่วประเทศ พ.ศ. 2551-2554 ที่จะประกาศใช้ในวันที่ 1 ม.ค. พ.ศ. 2551 มีจำนวน 30 ล้านแปลงทั่วประเทศ แบ่งเป็นราคารายแปลง 4.7 ล้านแปลง ส่วนที่เหลือเป็นราคาประเมินรายบล็อก

 

เท่าที่ดูแล้วราคาไม่มีการขึ้น-ลงที่หวือหวานัก เพราะเป็นราคาที่นำข้อมูลเก่าจากปี 2546-2549 มาประมวลในปี 2550 เพื่อใช้เป็นราคาใหม่ในปี 2551

 

ดังนั้น ผลจากโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคใหม่ จะยังไม่ปรากฏในราคาประเมินรอบนี้ ส่วนราคาประเมินที่ดินในเขตกรุงเทพฯ ได้มีการปรับราคาประเมินระหว่างรอบไปแล้วในปีนี้ ทำให้ราคาจึงยังไม่เปลี่ยนแปลง และยังคงใช้ราคาเดิมที่ปรับไปแล้วในราคาประเมินที่จะประกาศใช้ในปี 2551

 

สำหรับราคาประเมินที่ดินจะนำมาใช้เป็นฐานราคาในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมเป็นหลัก เช่น การโอนที่ดิน นอกจากนี้ ยังใช้เป็นราคาอ้างอิง ในการเวนคืน การจัดซื้อที่ดินของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งการใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีของหน่วยงานรัฐ เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ราคาประเมินจะไม่มีผลกระทบโดยตรงกับราคาที่ดิน และราคาบ้าน แต่จะมีผลทางอ้อม เช่น หากราคาประเมินสูง การเสียภาษีเวลาโอนบ้านก็จะสูงขึ้นไปด้วย ทำให้ผู้ประกอบการนำภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นจากราคาประเมินไปบวกเป็นต้นทุนของบ้านด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ