Loading

เอ็นพีเอขายอืดคลังหวั่นกระทบแผนยุบบสท

วันที่ : 31 กรกฎาคม 2550
เอ็นพีเอขายอืดคลังหวั่นกระทบแผนยุบบสท.

นางพรรณี สถาวโรดม ผู้อำนวยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชะลอตัวในปี 2550 รวมถึงการที่ บสท.มีหนี้ที่ไหลย้อนกลับมาบางส่วน ทำให้มีความกังวลว่าแผนการขายสินทรัพย์รอการขาย (เอ็นพีเอ) ที่วางไว้เดิม อาจจะทำได้ยากขึ้นจนเกรงว่าอาจจะหมดไม่ทันในปี 2554 ตามที่กฎหมายจัดตั้ง บสท.กำหนดไว้ แม้ว่าช่วง 5 ปีที่ผ่านมาการปรับโครงสร้างหนี้ของ บสท.ถือว่าเป็นไปตามแผนและมีผลเป็นที่น่าพอใจก็ตาม ซึ่งยอมรับว่าเพื่อหาทางรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ก็อาจจะต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานใหม่

 

ทั้งนี้ยังเห็นว่า แนวทางหนึ่งที่น่าจะมีการดำเนินการ ก็คือ การปรับเกณฑ์การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารจัดการหนี้ เช่น การขายหนี้คืนให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินเดิม การขายหนี้ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ (เอเอ็มซี) อย่างไรก็ตาม ยังยืนยันว่า บสท.จะต้องยุบเลิกกิจการภายในปี 2554 ตามกฎหมายโดยยังไม่มีนโยบายที่จะต่ออายุการทำงาน ดังนั้น จึงต้องเร่งเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ขายทรัพย์ที่เหลือเพื่อชำระบัญชีให้หมดภายในกำหนด

 

ก่อนหน้านี้ นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการ บสท. ได้เปิดเผยว่า ผลดำเนินการประนอมหนี้ของ บสท. 5 ปีที่ผ่านมา ได้เจรจาประนอมหนี้ได้แล้ว 510,000 ล้านบาท คิดเป็น 65% ของมูลหนี้ที่โอนมาทั้งหมด 775,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 260,000 ล้านบาท หรือ 35%  ไม่สามารถเจรจาประนอมหนี้ได้สำเร็จ และระหว่างการใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการ แต่หากเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จต้องยึดหลักประกัน ซึ่งปัจจุบันหนี้ที่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ เป็นหนี้ที่มีหลักประกันอยู่ประมาณ 70,000-80,000 ล้านบาท.

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์