Loading

ออกกม.ซื้อบ้านได้บ้าน สินค้าขายดีบริษัทไทยคาร์ดิ

วันที่ : 23 มีนาคม 2550
ออกกม.ซื้อบ้านได้บ้าน สินค้าขายดีบริษัทไทยคาร์ดิฟ

                คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการหารือ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม เพื่อเสนอความเห็นต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการคลังฯ เห็นควรให้มีกฎหมาย เพื่อให้อำนาจสถาบันการเงินเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา โดยเป็นตัวกลางระหว่าง ผู้บริโภคกับผู้ขาย เช่น การซื้ออสังหาริมทรัพย์ ที่ลูกค้าต้องวางเงินดาวน์เป็นรายงวดโดยตรงให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งไม่แน่ว่า สุดท้ายแล้ว ลูกค้าจะได้สินทรัพย์นั้นหรือไม่ โดยเปลี่ยนเป็นให้ลูกค้าชำระเงินดาวน์เป็นรายงวดให้กับสถาบันการเงินที่ลูกค้า แทนการจ่ายเงินงวดให้กับผู้ประกอบการ  อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินที่จะเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาได้นั้น ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบการ และลูกค้าที่ใช้บริการต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับสถาบันการเงิน

 

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการการคลังฯ กล่าวว่า ภาคธุรกิจให้ความสนใจกฎหมายนี้เป็นพิเศษ ยิ่งในช่วงเศรษฐกิจถดถอย พ.ร.บ.ฉบับนี้จะได้รับการกล่าวขาน เพราะธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่ในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น ก็ไม่เกิดปัญหา ขณะนี้จึงควรมีบุคคลที่ 3 เข้ามาดูแล ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายดูแลผู้บริโภค

 

ทั้งนี้ ยังมีข้อถกเถียงกฎหมายในบางมาตรา โดยเฉพาะบทลงโทษ ควรมีการพิจารณาให้ละเอียด เช่น มาตรา 49 ที่ระบุให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ พนักงานหรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา กระทำหรือไม่กระทำใดๆ โดยทุจริต เป็นการเสียหายแก่คู่สัญญาหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  นายสมชาย กล่าวว่า บทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับนายธนาคารต้องมีความเหมาะสม ไม่เช่นนั้นอาจไม่ได้รับความร่วมมือ เพราะนายแบงก์กลัวคุก

 

นายวิศิษฎ์ ตังคนังนุกูล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต กล่าวว่า กรมธรรม์ทีเอ็มบี ทรัพย์นำสุข ที่บริษัทร่วมกับธนาคารทหารไทย เปิดขายตั้งแต่เดือนธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา ได้รับความนิยมจากประชาชนจำนวนมาก เห็นจากยอดขาย 3 เดือน มีจำนวนกรมธรรม์กว่า 2 หมื่นฉบับ จากเป้าหมายที่วางไว้ 500 ฉบับ มียอดทุนประกันชีวิตสูงถึง 2.2 พันล้านบาท เนื่องจากเป็นกรมธรรม์ที่ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ เพราะทุนประกันเริ่มต้นเพียง 3.5 หมื่นบาท และให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงถึง 227% ที่สำคัญ จะมีเงินคืนเพื่อให้ลูกค้านำไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นทุกปี

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์