Loading

ธอส.ระบายพอร์ตบ้านมือสอ

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2549
ธอส.ระบายพอร์ตบ้านมือสอง

                นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล กรรมการธนาคารและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส.ได้จัดทำคู่มือประมูลขายมือสองครั้งที่ 3/2549 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่ได้มาจากการโอนทรัพย์ชำระหนี้และจากการบังคับคดีจำนวน 200 รายการ มูลค่ากว่า 168 ล้านบาท เพื่อแจกให้แก่ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการประมูลบ้านมือสอง ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ 25 พ.ย.นี้ ระดับราคาเริ่มต้นประมูลต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันสูงสุดถึง 20% ขณะเดียวกัน เมื่อประมูลซื้อทรัพย์ได้ โดยวางประกันเพียง 1.5% ของราคาซื้อสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ทันที และธนาคารจะให้กู้ได้สูงสุด 90% ของราคาขาย และส่วนที่เหลือผ่อนชำระได้นาน 1 ปี โดยไม่เสียดอกเบี้ย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวั