Loading

แฉเล่ห์บ้านจัดสรรขอพื้นที่ 100 ตร.ม. ซอยทำบ้าน2หลัง ต้นเหตุทำน้ำท่ว

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2549
แฉเล่ห์บ้านจัดสรรขอพื้นที่ 100 ตร.ม. ซอยทำบ้าน2หลัง ต้นเหตุทำน้ำท่วม

                แหล่งข่าวจากกรมที่ดินเปิดเผยว่า มีโครงการบ้านจัดสรรจำนวนมากที่อยู่ในพื้นที่สีเขียวลาย หรือพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ตามผังเมืองของกรุงเทพมหานคร ที่ก่อสร้างผิดจากที่ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน โดยเฉพาะพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของ กทม.ซึ่งเป็นที่รับน้ำ ตามผังเมืองจะต้องสร้างบ้านที่มีขนาด 100 ตารางวา ขึ้นไป เพื่อให้เป็นพื้นที่โล่งไม่มีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำมากเกินไป เมื่อผู้ประกอบการมาขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ก็แบ่งแปลงเป็น 100 ตารางวา แต่พอมาขออนุญาตกับเขตในที่ดิน 100 ตารางวา ได้ขอก่อสร้างบ้าน 2 หลัง ขายให้กับลูกค้า 2 คน เมื่อลูกค้ารับโอนเสร็จก็ไปขอแบ่งแปลงเป็น 2 แปลง แปลงละ 50 ตารางวา โดยที่ กทม.ไม่เคยลงไปตรวจสอบในพื้นที่เลยว่าการขออนุญาตก่อสร้างบ้านในพื้นที่ดังกล่าวถูกต้องกับผังเมืองของ กทม.เองหรือไม่ และเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดน้ำท่วมขัง  ส่วนการขอให้กรมที่ดินแก้ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำในโครงการจัดสรร กระทรวงมหาดไทยยังไม่มีนโยบายมายังกรมที่ดิน แต่เห็นว่าถ้า กทม.ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของ กทม. จะสามารถแก้ปัญหาได้มากกว่าการมาแก้ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน

 

ด้านนายทรงศักดิ์ นุชประยูร ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ปัญหาป้ายโฆษณาใน กทม.ในปัจจุบัน จากการสำรวจในปี 2548 มีป้ายบนดิน 785 ป้าย ป้ายบนอาคาร 538 ป้าย ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ไม่มีใบอนุญาต หรือตรวจสอบไม่ได้ว่ามีใบอนุญาตหรือไม่ โดยทุกๆ ปีจะมีปัญหาป้ายล้ม ในปี 2548 มีป้ายล้ม 18 ป้าย นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่บดบังทัศนียภาพ และมีภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม

 

ป้ายที่ผิดกฎหมายสร้างขึ้นจำนวนมากนั้น นอกจากมีผลประโยชน์ทางการค้าแล้ว ยังเป็นเพราะป้ายสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการบังคับใช้มาตรา 39 ทวิ ฝ่ายเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ตั้งแต่ปล่อย ให้มีการก่อสร้างโดยไม่ได้ขออนุญาต ไป ถึงการบังคับรื้อถอนตามกฎหมายนายทรงศักดิ์ กล่าว

 

ส่วนปัญหาอาคารร้าง จากการสำรวจล่าสุดปี 2548 มี 508 โครงการ ในจำนวนนี้มีถึง 247 โครงการ ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ โครงการเหล่านี้ใบอนุญาตหมดอายุลงแล้วแทบทั้งหมด และไม่สามารถขอใบอนุญาตใหม่ตามกฎหมายปัจจุบันได้ แม้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้พยายามออกกฎกระทรวงเพื่อผ่อนผันให้ แต่ติดขัดเนื่องด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทักท้วงว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ขัดรัฐธรรมนูญ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์