Loading

สถิติจดทะเบียน อาคารชุดทั่วประเท

วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2549
สถิติจดทะเบียน อาคารชุดทั่วประเทศ

           สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน รายงานสถิติการจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2535 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 มีสถิติการจดทะเบียนอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร(กทม.) รวม 1,531 ราย 2,151 อาคาร คิดเป็นจำนวนยูนิต 327,933 ยูนิต ส่วนต่างจังหวัดมี 1,084 ราย คิดเป็นจำนวนอาคาร 1,906 อาคาร รวม 212,924 ยูนิต

 

โดยปี 2549 มีจำนวนอาคารชุดจดทะเบียนในเขต กทม. 41 ราย 61 อาคาร 10,026 ยูนิต ต่างจังหวัด 31 ราย 212 อาคาร 8,333 ยูนิต เทียบกับปี 2548 มีจำนวนอาคารชุดจดทะเบียนในเขต กทม. 60 ราย 81 อาคาร 10,234 ยูนิต ต่างจังหวัด 30 ราย 60 อาคาร 3,606 ยูนิต

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ