Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส. 3 ปีเปลี่ยนแปลงหรือย่ำอยู่กับที

วันที่ : 17 สิงหาคม 2549
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส. 3 ปีเปลี่ยนแปลงหรือย่ำอยู่กับที่

                    ผ่านมาแล้ว 3 ปีสำหรับการก่อตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยในธุรกิจเซ็กเตอร์ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประกอบในการกำหนดนโยบายและทิศทางการลงทุนพัฒนาโครงการในอนาคต แม้ว่าในเชิงธุรกิจการมีแหล่งข้อมูลจะไม่ใช่สูตรสำเร็จของการทำธุรกิจเสมอไป แต่ก็เป็นตัวสะท้อนภาพรวมตลาดโดยรวมได้ในระดับหนึ่ง โดยมี ""พงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์"" นั่งแท่นผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คนแรก

 

เดิมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลฯ ดังกล่าวต้องการให้เป็นหน่วยงานในรูปแบบขององค์กรมหาชน เนื่องจากขั้นตอนในการจัดตั้งค่อนข้างยุ่งยาก แต่หากจัดตั้งและอยู่ใต้การดูแลของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แล้วค่อยขยายองค์กรไปเรื่อยๆ จนสามารถเลี้ยงตนเองได้ในอนาคต

 

ภารกิจหลักของศูนย์ข้อมูลฯคือ เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่ของการวิจัย วิเคราะห์ เพื่อนำมาประเมินสถานการณ์และชี้แนวโน้มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

กว่า 3 ปีที่ผ่านมานับจากการเปิดให้บริการเมื่อกลางเดือนสิงคม 2547 ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไปแล้วในระดับหนึ่ง แต่ก็ดูเหมือนว่ายังมีข้อมูลในบางส่วนที่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ให้ความร่วมมือมากนัก โดยเฉพาะข้อมูลด้านการขาย การตลาด การเปิดตัวโครงการใหม่ และแลนด์แบงก์ บวกกับข้อมูลข่าวสารที่ออกสู่สาธารณชนนั้นมีความล่าช้าสิ่งเหล่านี้ยังเป็นปัญหาที่ต้องเร่งรีบแก้ไข

 

""สัมมา คีตสิน"" รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวยอมรับในประเด็นนี้ พร้อมย้ำว่าศูนย์ข้อมูลฯ กำลังหาแนวทางที่จะแก้ไขให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลทางการตลาดบางตัวเนื่องจากเป็นความลับ โดยศูนย์ข้อมูลฯ จะจัดทีมวิเคราะห์เข้าไปขอความร่วมมือและสอบถามข้อมูลที่ผู้ประกอบการต้องการ เพื่อที่จะจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องและเหมาะสม

 

ข้อมูลบางส่วนศูนย์ข้อมูลฯ จะดำเนินการเก็บข้อมูลในทางอ้อมที่เปิดเผยอยู่แล้วในหน่วยงานของภาครัฐ เช่น กรมที่ดิน กรมโยธาฯ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

""สัมมา"" บอกด้วยว่า นอกจากภารกิจหลักที่ดำเนินการอยู่แล้ว ก้าวย่างต่อไปของศูนย์ข้อมูลฯ คือเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิจัยเพิ่มขึ้น เพื่อทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสังคม

 

ปลายปีนี้ศูนย์ข้อมูลฯ จะจัดทำดัชนีศักยภาพของการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ขณะนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้จัดทำ โดยใช้ฐานคำนวณจากรายได้ครัวเรือน หารด้วยราคาที่อยู่อาศัยในตลาด, อัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบัน, เงินดาวน์ และเงินงวดผ่อนชำระรายเดือน

 

เป้าหมายต่อไปคือการทำโพลที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ ออกมาต่อเนื่อง คาดว่าน่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนไม่ต่างจากโพลสำนักอื่นๆ

 

ขณะที่แนวคิดที่จะแยกตัวเป็นองค์กรอิสระนั้น ""สัมมา"" กล่าวว่า เป็นเรื่องของอนาคตที่ยังอีกยาวไกลและไม่สามารถบอกได้ในตอนนี้ เพราะการเป็นหน่วยงานภายใต้ปีกของ ธอส. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ กลับทำให้ศูนย์ข้อมูลฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ง่ายในทางกลับกันการแยกตัวเป็นองค์กรอิสระ อาจทำให้ศูนย์ข้อมูลฯ มีข้อจำกัดหลายๆ อย่าง ดังนั้นเวลานี้จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะแยกตัวออกมาเป็นองค์กรอิสระ !!!

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ