Loading

นิรโทษกรรมอาคารร้างขัดรัฐธรรมนูญกรมโยธาฯ ชี้เลือกปฏิบัติให้สิทธิไม่เท่าเทียมกั

วันที่ : 4 สิงหาคม 2549
นิรโทษกรรมอาคารร้างขัดรัฐธรรมนูญกรมโยธาฯ ชี้เลือกปฏิบัติให้สิทธิไม่เท่าเทียมกัน

                    นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาอาคารร้างในกทม.และปริมณฑลที่ทางกระทรวงการคลังร่วมกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถนำอาคารดังกล่าวมาพัฒนาให้คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ว่า ขณะนี้ทางกรมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างพิจารณาว่า จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมา แม้ว่าทางกรมจะมีการร่างกฎกระทรวงเพื่อนิรโทษกรรมอาคารร้างดังกล่าวให้นำกลับมาพัฒนาใหม่ได้ แต่ปรากฏว่าเมื่อกฤษฎีกาตีความแล้วขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติ เพราะให้สิทธิไม่เท่าเทียมกัน จึงต้องดูว่าจะดำเนินการอย่างไร

 

                    อย่างไรก็ตามทางกรมก็ได้ให้ทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กลับไปรวมรวมมูลอาคารร้างใหม่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อดูว่ามีจำนวนคงเหลือเท่าไหร่ เพราะหากดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วควรจะแก้ไขปัญหาทั้งประเทศ นอกจากนี้จะต้องพิจารณาดูว่าจะให้สิทธิดำเนินการอย่างไร หรือความคืบหน้าการก่อสร้างแต่ละโครงการนั้นไปถึงไหนแล้วจึงจะได้สิทธิ ซึ่งคงจะต้องพิจารณารายละเอียดส่วนนี้ควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากเกรงว่าจะมีการลักไก่นำโครงการใหม่ที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายผังเมืองฉบับใหม่มาใช้สิทธิตามกฎหมายผังเมืองเก่าด้วย ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ในเบื้องต้น คาดว่าการออกกฎกระทรวงนั้น ควรจะต้องแนบท้ายชื้อเจ้าของโครงการ ชื่อโครงการเข้าไปด้วยว่ามีจำนวนเท่าใด ใครบ้าง เพื่อแก้ปัญหาหรือป้องกันการสวมสิทธิ

 

                    อย่างไรก็ตาม หากมีการออกกฎกระทรวงได้ หน่วยงานท้องถิ่นจะต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้นมารองรับการใช้กฎกระทรวงดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ก่อนการออกใบอนุญาตนั้นหน่วยงานท้องถิ่นควรให้วิศวกรที่ปรึกษาเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างอาคารก่อนว่า มีความมั่นคงแข็งแรง โครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาต่อไปได้หรือไม่ ""ในแง่วิชาการนั้นทำได้ง่าย แต่หากขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วเป็นเรื่องยาก เราจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ และการที่ต้องออกกฎกระทรวงนิรโทษกรรมนั้น เนื่องจากที่ผ่านมาอาคารแต่ละอาคารสร้างค้างไว้และหยุดดำเนินการไปหลายปีนั้นปรากฏว่า ในช่วงที่หยุดดำเนินการไปนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบมากมายหลายประเด็น ขณะเดียวกันอาคารเหล่านี้ส่วนใหญ่ใบอนุญาตก่อสร้างจะหมดอายุ ซึ่งเมื่อใบอนุญาตขาดและต้องการจะกลับมาสร้างใหม่ก็จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อออกมาใหม่ทั้งหมด ขณะที่อาคารเหล่านี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ไม่สามารถทำตามระเบียบใหม่ได้ จึงต้องผ่อนปรนให้มีการออกใบอนุญาตเหล่านี้ใช้กฎหมายเดิมที่เคยปฏิบัติมาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ""

 

                    รายงานข่าวจากกรมโยธาฯเปิดเผยว่า ทางอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศไปสำรวจอาคารร้างที่สร้างค้างในแต่ละจังหวัดว่ามีเท่าไหร่ ซึ่งขณะนี้มีการสำรวจคืบหน้าไปแล้วประมาณ 60-70% คาดว่าจะเสร็จภายใน 1-2 เดือนจากนี้ไป ขณะที่ทางกทม.และปริมณฑลนั้นเป็นหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่จะดำเนินการสำรวจ อย่างไรก็ตามการสำรวจทั่วประเทศก็เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน เพราะหากจะต้องออกกฎกระทรวงนิรโทษกรรมอาคารร้างนั้นควรจะต้องครอบคลุมทั้งประเทศไม่ควรดำเนินการเฉพาะกทม.และปริมณฑลเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน