Loading

ปรับข้อบัญญัติกทม.รับผังเมืองใหม่ ให้พัฒนาเพิ่มพท.รับน้ำฝั่งธนฯ - ตอ

วันที่ : 3 สิงหาคม 2549
ปรับข้อบัญญัติกทม.รับผังเมืองใหม่ ให้พัฒนาเพิ่มพท.รับน้ำฝั่งธนฯ - ตอ.

                    กทม.รื้อยกกะบิข้อบัญญัติโซนพื้นที่เขียวลายฝั่งตะวันออกและตะวันตก รับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมฉบับใหม่เพื่อเปิดพื้นที่พัฒนาให้ก่อสร้างอาคารได้มากขึ้น เตรียมศึกษาการใช้ที่ดินรอบสนามบินสุวรรณภูมิก่อนปรับแก้ไขปี""51 รับแผนพัฒนา 5 เขต หนองจอก คลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง และประเวศ

 

                    นายพิชัย ไชยพจน์พาณิช รองปลัดกรุงเทพ มหานคร (กทม.) เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า หลังจากที่ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีข้อบัญญัติ กทม.หลายเรื่องที่ยังไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองใหม่ เนื่องจากข้อบัญญัติเหล่านั้นประกาศบังคับใช้มานานหลายปีแล้ว โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่สีเขียวลายหรือพื้นที่อนุรักษ์เกษตร กรรมบริเวณโซนตะวันออกย่านมีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง เป็นต้น และพื้นที่โซนตะวันตก เช่น ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา เป็นต้น กทม.จึงมีแนวคิดจะปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติดังกล่าวเพื่อเปิดให้มีการพัฒนาและใช้พื้นที่ได้มากขึ้น

 

                    นายสมศักดิ์ เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม.กล่าวว่า ขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลและปัญหาทั้งหมดเพื่อเตรียมแก้ไขรายละเอียดบางส่วนของข้อบัญญัติ กทม.ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารเพื่อให้สอดรับกับสภาวะปัจจุบันและไม่ขัดแย้งกับผังเมืองรวม กทม.ฉบับใหม่ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ โดยส่วนที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วคือพื้นที่ในฝั่งธนบุรีซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 4 เขต คือ เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน พื้นที่บางส่วนของเขตภาษีเจริญ และบางแค จะปรับเปลี่ยนรายละเอียดใหม่จากเดิมกำหนดให้สามารถก่อสร้างอาคารสูงไม่เกิน 8 เมตร หรืออาคารสูง 2 ชั้น ข้อบัญญัติใหม่คาดว่าจะเพิ่มความสูงเป็น 12 เมตร หรือ 3 ชั้น เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้มากขึ้น เป็นต้น

 

                    ""สำหรับพื้นที่ฝั่งธนบุรีใน 4 เขต ค่อนข้างมีความชัดเจนแล้วว่าต้องแก้ไขข้อบัญญัติ ที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนเข้ามาพอสมควร ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของบ้านทั่วไป แต่คงต้องขอเวลารวบรวมข้อมูลก่อนว่ายังมีปัญหาในจุดไหนอีกบ้าง เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อบัญญัติในส่วนอื่นๆ ไปพร้อมๆ กัน คาดว่าไม่เกินปีหน้าทุกอย่างน่าจะแล้วเสร็จ""

 

                    นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่า สำหรับพื้นที่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเป็นเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หรือเมืองศูนย์ กลางการบิน ปัจจุบันตามผังเมืองรวมฉบับใหม่กำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อเกษตรกรรม หรือพื้นที่รับน้ำ จึงอาจเป็นไปได้ว่าในอีก 2 ปีข้างหน้าหรือประมาณปี 2551 อาจมีการพิจารณาปรับรายละเอียดอีกครั้ง ได้แก่ พื้นที่เขตหนองจอก คลองสามวา มีนบุรี ลาดกระ บัง และประเวศ โดย กทม.มีแผนพัฒนาพื้นที่ทั้ง 5 เขตเป็นย่านศูนย์กลางพัฒนาบุคลากร และชุมชนการเกษตร ย่านที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมดี ย่านชุมชนพาณิชยกรรม และคมนาคม ย่านอนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่า และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และย่านชุมชนสภาพแวดล้อมที่ดีตามลำดับ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ