Loading

การเมืองดองกฎหมาย ขายทอดตลาดชะงัก

วันที่ : 26 มิถุนายน 2549
การเมืองดองกฎหมาย ขายทอดตลาดชะงัก!

                    นายไกรสร บารมีอวยชัย รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า จากปัญหาสุญญากาศทางการเมือง ทำให้

กฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับคดีหลายฉบับที่คั่งค้างอยู่ต้องหยุดไป ประกอบด้วย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2548 ที่เปิดให้ เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับคดีทรัพย์ของ กรมบังคับคดีได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของเอกชนที่สนใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเจ้าพนักงานบังคับคดี และร่างกฎหมายเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่พนักงานกรมบังคับคดีสามารถที่จะตรวจค้นหาทรัพย์จาก ผู้ต้องหาได้ นอกจากนี้ ยังมีร่างกฎหมายผ่อนปรนให้ ผู้ซื้อทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมจากกรมบังคับคดี ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ลูกหนี้เก่าค้างชำระ เพื่อเร่งระบายทรัพย์ประเภทคอนโด มิเนียมให้ลดลง ส่วนความคืบหน้าของการแก้ไขกฎหมายขอเฉลี่ยหนี้ของเจ้าหนี้ ขณะนี้ได้ ผ่อนปรนให้เฉลี่ยมูลหนี้ทุกรายการทรัพย์ที่ขาย ให้กับเจ้าหนี้ที่มีสิทธิภายใน 14 วัน จากเดิมที่ ต้องขายทรัพย์ให้ครบทุกรายการก่อนจึงขอเฉลี่ยทรัพย์ได้ นายไกรสร กล่าวว่า กรมบังคับคดีได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยขอให้กรมที่ดินคืนเงินค่า ใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าจดจำนองแก่ผู้ซื้อทรัพย์ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอน การซื้อขายในภายหลัง   นายสิรวัต จันทรัฐ อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมบังคับคดีตั้งเป้าหมายนำสินทรัพย์รอการขาย (เอ็นพีเอ) ออกขายทอดตลาด 1.8 แสนล้านบาท จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ ทั้งหมด 2 แสนล้านบาท โดยถึงเดือนเมษายนสามารถนำสินทรัพย์ขายทอดตลาดได้แล้ว 1.1 แสนล้านบาท โดยยอมรับว่าภาวะเศรษฐกิจซบเซา ราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ยสูง ประกอบกับสินทรัพย์เริ่มเสื่อมค่า ทำให้ขายทอดตลาดได้ลำบากมากขึ้น สำหรับปัญหาที่จะเร่งแก้ไขคือข้อร้องเรียนจากสถาบันการเงิน ที่เมื่อกรมบังคับคดีขาย ทอดตลาดสินทรัพย์ไปแล้ว มีการส่งเงินคืน ล่าช้าไป 6-12 เดือน เนื่องจากผู้ที่ประมูลได้ยัง ไม่สามารถหาเงินมาชำระได้ทันและขอขยาย ระยะเวลาชำระเงินออกไป รวมทั้งมีปัญหาความล่าช้าในการคืนเงินภาษีที่ดินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งพยายามเร่งแก้ไขอยู่ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดด้านบุคลากร เนื่องจากแต่ละวันมีการบังคับคดีและขายทอดตลาดนับพันรายการ แต่กรมฯ มีเจ้าหน้าที่ดำเนินงานเพียง 2 คนเท่านั้น ทำให้ล่าช้าไปบ้าง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์