Loading

สัมมนาประจำปี 2553 อสังหาริมทรัพย์ไทย...ไร้พรมแดน

  • สถานการณ์อาคารสร้างค้างในกรุงเทพฯ
     
  • กฎหมายนิรโทษกรรมอาคารสร้างค้าง และวิธีการยื่นขออนุญาตใหม่
     
  • ข้อคิดในการท าอาคารร้างให้เป็นอาคารน่าอยู่
     
  • การปรับโครงสร้างหนี้และประสบการณ์การปรับปรุงอาคารสร้างค้าง
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

เอกสาร/DVD งานสัมมนาย้อนหลัง

สัมมนาประจำปี 2553 อสังหาริมทรัพย์ไทย...ไร้พรมแดน : Stock ( 100 )
3,000 บาท