Loading

คลังคลอดภาษีที่ดินไม่ทันปีหน้าแต่ประกาศใช้แน่ในปี'61-แบ่ง4ประเภทเหมือนเดิม

วันที่ : 28 ธันวาคม 2559
คลังคลอดภาษีที่ดินไม่ทันปีหน้าแต่ประกาศใช้แน่ในปี'61-แบ่ง4ประเภทเหมือนเดิม

รมว.คลัง ยันภาษีที่ดินไม่ล้มแม้ประกาศใช้ไม่ทันปี 2560 เพราะอยู่ระหว่างพิจารณาของกฤษฎีกา ก่อนส่งต่อให้สนช. ลั่นเดินหน้าประกาศใช้ได้ภายในปี 2561 โดยรายละเอียดต่างๆ ยังเหมือนเดิม แบ่งเป็น 4 ประเภท พูดดักคออาจผ่านสนช.ไม่ง่าย เพราะสมาชิกบางส่วนเป็นเจ้าของที่ดินจำนวนมากเลย ไม่อยากเสียภาษี

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า ในปี 2560 คลังจะผลักดันร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อให้กฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2561 ปัจจุบัน ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งที่ผ่านมาได้หารือนิยามของการเก็บและอัตราภาษีที่ดิน ที่เหมาะสม คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน เพื่อส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา

นายอภิศักดิ์กล่าวอีกว่า กระทรวงการคลังยืนยันการกำหนดเพดานเก็บภาษีที่ดินมี 4 แบบ คือที่ดิน เพื่อการเกษตร ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ และที่ดินรกร้างว่างเปล่า เพื่อให้เกิดกระตุ้นให้การใช้ที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

"ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีการกำหนดเก็บภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรต่ำมาก ภาษีที่ดินเพื่ออยู่อาศัยกำหนดบ้านหลังแรกไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่ต้องเสีย ทำให้คนส่วนใหญ่ 90% ไม่ต้องเสียภาษี ในเชิงพาณิชย์เป็นการทำการค้าก็ต้องเสียภาษี ส่วนภาษีที่ดินว่างเปล่าหากไม่ใช้ก็ต้องเสียมาก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์มากที่สุด" นายอภิศักดิ์ กล่าว

รมว.คลังกล่าวอีกว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในชั้นของ สนช. คาดว่าจะมีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวนมาก โดยเฉพาะเศรษฐีมีที่ดินจะต้องเสียภาษี แต่กระทรวงการคลังยืนยันว่าจะต้องทำให้กฎหมายนี้ออกมาบังคับใช้ให้ได้ เพราะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีมากขึ้น ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เพราะการเก็บภาษีจะมีความชัดเจนว่าพื้นที่เท่าไรเสียภาษีในอัตราเท่าไร การลดการทุจริตคอร์รัปชั่น

ด้าน นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ในปี 2560 กรมธนารักษ์จะประเมินราคาที่ดินเป็นรายแปลงครบ 32 ล้านแปลง รองรับการใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ในปี 2561 โดยสิ้นปี 2559 จะประเมินราคาเป็นรายแปลงทั้งหมด 18 ล้านแปลง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ