Loading

คลังฮึดดันภาษีที่ดินใช้ปีหน้า กฤษฎีกาพิจารณาข้อกฎหมายเสร็จแล้ว เตรียมส่งสนช.พิจารณา

วันที่ : 13 ตุลาคม 2559
คลังฮึดดันภาษีที่ดินใช้ปีหน้า กฤษฎีกาพิจารณาข้อกฎหมายเสร็จแล้ว เตรียมส่งสนช.พิจารณา

กฤษฎีกาพิจารณาร่าง กม.ภาษีที่ดินเสร็จแล้ว คลังเตรียมดันเข้า สนช. หวังประกาศใช้ปี 2560

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะส่งต่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา และให้มีผลบังคับใช้ปี 2560 ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้

ทั้งนี้ ในกฎหมายการเก็บภาษีที่ดินไม่ได้กำหนดว่าต้องใช้ราคาประเมินที่ดินรายแปลงเป็นฐานในการเก็บภาษีเท่านั้น แต่สามารถใช้ราคาประเมินเป็นรายบล็อกได้ด้วย เพราะที่ดินในต่างจังหวัดที่เป็นราคาประเมินรายบล็อกจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาน้อย ส่วนที่ดินในเขตเมืองที่ราคาเปลี่ยนแปลงมาก มีการประเมินราคารายแปลงหมดแล้ว

"ดังนั้น ถึงแม้ว่าขณะนี้กรมธนารักษ์จะยังไม่สามารถทำราคาประเมินไม่ครบ 32 ล้านแปลง สามารถประเมินรายแปลงได้ 12 ล้านแปลง ก็ไม่กระทบกับการเก็บภาษีที่ดินในปี 2560" นายวิสุทธิ์ กล่าว

นายอธิป พีชานนท์ ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้าง และประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หอการค้าไทย กล่าวว่า พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ คาดว่าจะประกาศใช้ได้ในช่วงกลางปี 2560 เลื่อนจากที่รัฐบาลระบุไว้ก่อนหน้านี้ไว้ว่าจะใช้วันที่ 1 ม.ค. 2560 เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายลูกยังไม่แล้วเสร็จ ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ยังไม่มีความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ

นอกจากนี้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ดังกล่าวยังมีช่องโหว่ และบางเรื่องยังไม่เป็นธรรมกับผู้ถือครองที่ดินและยังไม่ได้รับการแก้ไข เช่น ที่ดินตาบอด ที่ปกติจะไม่สามารถขายให้กับใครได้ เพราะไม่มีทางเข้าออก แต่จะถูกจัดเก็บภาษีเป็นที่รกร้างว่างเปล่าในอัตราก้าวหน้า และที่ดินที่ถูกรอนสิทธิตามกฎหมายผังเมืองควบคุมไม่ได้สร้างอะไรเลยจนไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ เช่น ที่ดินตามแนวรับน้ำ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลควรเข้าไปช่วยเหลือ หรือลดหย่อนภาษีให้กับกลุ่มดังกล่าว

สำหรับที่ดินที่เตรียมไว้สำหรับพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและอาคารนั้น จะได้รับการยกเว้นเป็นเวลา 3 ปี แต่เป็นการยกเว้นให้ตั้งแต่ซื้อที่ดินแปลงนั้นมา ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร เพราะควรยกเว้นตั้งแต่การได้ใบอนุญาต เช่นเดียวกับการพัฒนาคอนโดมิเนียมก็ควรยกเว้นตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเช่นเดียวกัน

ขณะเดียวกัน ขณะนี้เริ่มพบเจ้าของที่ดินนำที่ดินออกมาเสนอขาย เพื่อลดภาระภาษีหากเริ่มมีการจัดเก็บ ส่วนใหญ่เป็นที่ดินสำหรับการพัฒนาบ้านจัดสรร

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์