Loading

ธปท.ห่วง หนี้เน่า อสังหาฯสินเชื่อส่งสัญญาณด้อยลงดันยอดผิดนัดหนี้ไตรมาส3พุ่

วันที่ : 29 ธันวาคม 2557
ธปท.ห่วง หนี้เน่า อสังหาฯสินเชื่อส่งสัญญาณด้อยลงดันยอดผิดนัดหนี้ไตรมาส3พุ่ง

      ชี้ครัวเรือนบางส่วนยังมีภาระหนี้สูง สถาบันการเงินระวังปล่อยกู้แบงก์ชาติชี้ตลาดอสังหาฯฟื้นตัวจำกัดในกลุ่มกำลังซื้อปานกลาง เผยหนี้ครัวเรือนที่สูงยังกดดัน แนะจับตา "เอ็นพีแอล" หลังพบสัญญาณด้อยลงของคุณภาพสินเชื่อ ดันยอดผิดนัดชำระหนี้ช่วงไตรมาส 3 พุ่ง

          รายงานนโยบายการเงินเดือนธ.ค.2557 ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยการฟื้นตัวค่อนข้างจำกัดในกลุ่มกำลังซื้อปานกลางขึ้นไป ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่ได้เร่งเปิดขายโครงการใหม่มากนัก เนื่องจากครัวเรือนบางส่วนยังมีภาระหนี้อยู่ในระดับสูง และสถาบันการเงินยังระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ

          นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่าเริ่มเห็นสัญญาณการด้อยลงของคุณภาพสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบ้าง และต้องติดตามควบคู่กับการฟื้นตัวของกำลังซื้อของผู้บริโภคในระยะต่อไป

          ทั้งนี้ ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวต่อเนื่องทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยค่าเฉลี่ยของยอดจองซื้อที่อยู่อาศัยปรับดีขึ้นจาก 27.9% ในไตรมาส 3 ปี 2557 มาอยู่ที่ 34.5% ในเดือนต.ค.2557 เป็นผลจากการจองซื้ออาคารชุดที่ราคามากกว่า 5 ล้านบาทต่อหน่วยเป็นสำคัญ

          "การเพิ่มขึ้นดังกล่าวสะท้อนถึงกำลังซื้อของผู้มีรายได้ปานกลางขึ้นไปยังมีอยู่ สอดคล้องกับจำนวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อปล่อยใหม่ที่ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน และจำนวนที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอาคารชุดที่เป็นสินค้าหลักในตลาด"

          อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจที่ยังคงมีความเปราะบาง ส่งผลกระทบต่อรายได้ และการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้ต่ำ

          ทั้งนี้ภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ระดับสูง จากการก่อหนี้ที่เร่งไปมากในช่วงก่อนหน้า ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนด้อยลงบ้าง สะท้อนจากสัดส่วนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยค้างชำระเกิน 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์ และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยค้างชำระ 1-3 เดือน เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 ของปี 2557

          อย่างไรก็ดี ยังไม่เห็นสัญญาณการเก็งกำไรที่ชัดเจนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยสัดส่วนจำนวนสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยมากกว่า 1 หลัง ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ทรงตัวใกล้เคียงกับช่วงปลายปี 2556 เนื่องจากผู้ซื้อยังระมัดระวังการใช้จ่ายและการก่อหนี้ใหม่

          ประกอบกับสถาบันการเงินยังระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ สะท้อนจากอัตราส่วนรายได้ต่อภาระจ่ายชำระหนี้ในเดือนต.ค.2557 ที่ทรงตัวใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังที่ 4.4 เท่า

          ในระยะต่อไป ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ตามภาวะเศรษฐกิจสอดคล้องกับมุมมองของสถาบันการเงิน ที่คาดว่าความต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะปรับเพิ่มขึ้น

          อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ที่จะส่งผลต่อกำลังซื้อและความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือน

          สำหรับเสถียรภาพภาคครัวเรือน พบว่า การก่อหนี้ใหม่ของครัวเรือนชะลอลงต่อเนื่อง แต่ภาระการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนด้อยลงบ้าง และเป็นข้อจำกัดที่ทำให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ยังขยายตัวต่ำกว่าปกติไปอีกระยะหนึ่ง

          สำหรับหนี้ครัวเรือนยังมีทิศทางขยายตัวชะลอลงต่อเนื่อง จาก 11.4% ณ สิ้นปี 2556 มาอยู่ 8.1% ในไตรมาส 2 ปี 2557 โดยเป็นผลมาจากการที่ครัวเรือนระมัดระวังการใช้จ่าย และสถาบันการเงินยังคงเข้มงวดมาตรฐานการให้สินเชื่อ ทำให้ความเสี่ยงจากการก่อหนี้ใหม่ของครัวเรือนปรับลดลง

          นอกจากนี้สภาพคล่องของครัวเรือนยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากสัดส่วนสินทรัพย์ทางการเงินต่อหนี้สินของภาคครัวเรือนที่ยังทรงตัวอยู่ที่ 2 เท่า

          อย่างไรก็ตามความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนด้อยลงบ้าง จากภาระหนี้ที่อยู่ระดับสูง และภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด โดยสินเชื่อค้างชำระเกิน 1 เดือนต่อสินเชื่ออุปโภคบริโภคของธนาคารพาณิชย์ ปรับเพิ่มขึ้นจาก 5.9% ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2557 มาอยู่ที่ 6.2% ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2557 ซึ่งภาระหนี้ที่อยู่ระดับสูง เป็นข้อจำกัดทำให้การใช้จ่ายของภาคครัวเรือน ขยายตัวต่ำกว่าปกติไปอีกระยะหนึ่ง

          ในระยะต่อไป จึงต้องติดตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบต่อระดับรายได้ รายจ่ายและความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือน

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ