Loading

สภาพัฒน์เตรียมปรับลดเป้าจีดีพีปี'56 ส่งออกสะดุด-ลงทุนน้ำ 3.5แสนล.อืดขาดตัวเร่งศก.

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2556
สภาพัฒน์เตรียมปรับลดเป้าจีดีพีปี'56 ส่งออกสะดุด-ลงทุนน้ำ 3.5แสนล.อืดขาดตัวเร่งศก.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวในงานสัมมนาของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเมื่อวันที่ 20 ก.ค.ว่า การปรับลดประมาณการอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลงเหลือ 4.2% และลดเป้าหมายการส่งออกลงเหลือ 4% นั้น เป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับตัวเลขขั้นต่ำของสศช. แต่เพื่อให้มีความชัดเจนของข้อมูล จะรอพิจารณาตัวเลขเศรษฐกิจในเดือนมิ.ย. และครึ่งปีแรกก่อน ถึงจะสามารถบอกแนวโน้มครึ่งปีหลังได้ชัดเจน

         

ทั้งนี้ปัจจุบันสภาพัฒน์ประเมินตัวเลขจีดีพีไว้ที่ 4.2-5.2% และการส่งออกอยู่ที่ 7-9% แต่ครึ่งปีแรกการส่งออกยังขยายตัวได้เพียง 2% เพราะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก และเงินบาทที่แข็งค่า ดังนั้น ครึ่งปีหลังจึงต้องพึ่งพาการค้าชายแดน และการบริโภคภายในประเทศ ผ่านมาตรการด้านประหยัดพลังงาน และการใช้จ่ายจากภาคชนบท โดยในส่วนการกระตุ้นผ่านมาตรการทางพลังงานนั้น กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำแนวทางในการลดหย่อนภาษี สำหรับผู้ที่ใช้พลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์เซลล์ สำหรับครัวเรือน และอาคารสำนักงาน

         

ส่วนการใช้จ่ายภาคชนบทนั้นจะกระตุ้นผ่านโครงการรับจำนำข้าวในช่วงเดือนต.ค. จนถึงต้นปีหน้า แม้ว่าอาจมีการปรับลดราคารับจำนำลงไปบ้าง แต่เชื่อว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตรได้ แต่ทั้งนี้การบริโภคนั้นคงไม่สามารถทดแทนการส่งออกได้หมด ดังนั้น ผู้ส่งออกจึงต้องเร่งออกไปหาตลาดใหม่ๆ ด้วย

         

สำหรับภาคการลงทุน ซึ่งเดิมเป็นภาคที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านโครงการลงทุนบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนมูลค่า 3.5 แสนล้านบาท และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศ มูลค่า 2 ล้านล้านบาท ขณะนี้ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ตามแผน โครงการลงทุนบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน มูลค่า 3.5 แสนล้านบาท ยังมีปัญหาทางเทคนิค ส่วนโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศ มูลค่า 2 ล้านล้านบาท ยังอยู่ระหว่างรอเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น เมื่อกฎหมายผ่านโครงการลงทุนสามารถเริ่มดำเนินการได้ก็จะกระตุ้นได้ในระยะยาว แต่โครงการลงทุนดังกล่าวสภาพัฒน์ไม่ได้นำมาประเมินรวมอยู่ในการคาดการณ์เศรษฐกิจในปีนี้ ดังนั้น จึงไม่ค่อยมีผลต่อการคาดการณ์เศรษฐกิจมากนัก

       

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ