Loading

แบงก์สำรองเพิ่มรับเศรษฐกิจขาลง ยอมหั่นกำไรรับลูก'ธปท.' หวังเพิ่มเสถียรภาพให้ระบ

วันที่ : 20 กรกฎาคม 2556
แบงก์สำรองเพิ่มรับเศรษฐกิจขาลง ยอมหั่นกำไรรับลูก'ธปท.' หวังเพิ่มเสถียรภาพให้ระบบ

แบงก์ใหญ่ กรุงเทพ-ไทยพาณิชย์กรุงศรีฯ-ทหารไทย เพิ่มสำรองหนี้สนองนโยบาย ธปท. ป้องความเสี่ยงหนี้สูญจากเศรษฐกิจชะลอตัว สอท.เผยนโยบายลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไม่ชัดทำดัชนีเชื่อมั่น มิ.ย.ลด

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารพาณิชย์ได้แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 และงวดครึ่งปีแรก โดยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ยังมีผลประกอบการที่ดีแม้จะมีการเพิ่มสำรองหนี้ตามความต้องการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) (อ่านรายละเอียดในตาราง)

 

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารให้ความสำคัญกับการตั้งสำรองอย่างสม่ำเสมอ โดยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับครึ่งแรกปี 5.1 พันล้านบาท และในไตรมาส 2 จำนวน 3.37 พันล้านบาท ส่งผลให้ธนาคารมีสัดส่วนสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพที่ 206.1% และมีสัดส่วนสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อที่ 5.5%

 

นายวิชิต สุร พงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ธนาคารได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในไตรมาสที่ 2 เพิ่มจาก 2,550 ล้านบาท เป็น 2,700 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารอยู่ที่ 144.9%

 

นางเจนิส แวน เอ็กเคอเรน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารได้ตั้งสำรองพิเศษจำนวน 2.6 พันล้านบาท ในไตรมาสสองของปีนี้ เพื่อรองรับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทำให้ธนาคารมีสำรองส่วนเกินตามเกณฑ์ ธปท. เพิ่มขึ้นจาก 1.23 หมื่นล้านบาท เป็น 1.57 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 182.5% ของเกณฑ์สำรองที่ ธปท.กำหนด

 

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธปท.มีแนวทางให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่มอัตราส่วนสำรองของสินเชื่อคุณภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากวัฏจักรเศรษฐกิจเพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มความมีเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารได้ตั้งสำรองพิเศษจำนวน 4.1 พันล้านบาท สำหรับสินเชื่อคุณภาพ ทำให้สำรองของครึ่งปีแรกทั้งหมดคิดเป็นจำนวน 4.7 พันล้านบาท

 

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผลสำรวจความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนมิถุนายน ค่าดัชนีอยู่ที่ 93.1 ลดลงจากเดือนพฤษภาคมซึ่งอยู่ที่ 94.3 จากการบริโภคในประเทศที่ชะลอตัวลง ภาครัฐไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุนโครงการพื้นฐานปัญหาการเมืองที่ผู้ประกอบการให้น้ำหนักมากขึ้นกว่าเดือนพฤษภาคม

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน