Loading

คนไทยหนี้ท่ว

วันที่ : 23 กรกฎาคม 2556
คนไทยหนี้ท่วม

ธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงข่าวตัวเลขเศรษฐกิจไทยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยยอมรับว่ากำลังซื้อของภาคเอกชนเริ่มชะลอตัวลงอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ทั้งนี้ โดยดัชนีอุปโภคและบริโภคภาคเอกชน หดตัวลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.2 โดยส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากครัวเรือนมีความระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น อันเนื่องมาจากภาระหนี้สินที่สูงขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา

 

 ซึ่งก็ตรงกันกับที่ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้เปิดเผยผลสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนไทย พบว่า ครัวเรือนไทยมีปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่ายสูงถึงร้อยละ 71.5 และมีภาระหนี้ต่อครัวเรือนสูงสุดนับตั้งแต่มีการสำรวจถึงร้อยละ 64.6 ทำให้มูลค่าเฉลี่ยของหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นถึง 188,000 บาทต่อปี สูงกว่าปีที่แล้วที่ 168,000 บาทต่อปี หรือสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12

    

  ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่ายนั้น จากตัวอย่างของการสำรวจ พบว่า สืบเนื่องมาจากราคาสินค้าที่แพงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ราคาน้ำมัน-ขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ราคาน้ำมันก๊าซแพงขึ้น ทำให้ต้องมีการกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ยังพบว่า ประชาชนเป็นหนี้นอกระบบสูงถึงร้อยละ 49.6 ซึ่งถือเป็นอัตราสูงสุดนับตั้งแต่มีการสำรวจมาเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงสถานภาพของคนไทยอย่างชัดเจน

         

เพราะแม้รัฐบาลจะมุ่งเข็นนโยบายประชานิยมออกมา แต่ดูเหมือนว่ามิได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรในระยะยาว ตรงกันข้ามกลับเป็นการเพิ่มภาระหนี้สินให้กับประชาชนโดยรวม ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีสภาพชักหน้าไม่ถึงหลัง แม้แต่ข้าราชการครู รัฐบาลก็ยังไม่วายที่จะสร้างคะแนนนิยม โดยการหาเสียงกับครูเรื่องภาระหนี้สิน ซึ่งคงไม่ต่างจากการไปส่งเสริมให้ยิ่งเป็นหนี้สูงขึ้นเป็นดินพอกหางหมู เพราะถมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็ม

        

 ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่า ปัจจุบันคนไทยจะเป็นหนี้ท่วมหัว ยิ่งรัฐบาลใจใหญ่มือเติบไม่ประมาณตน พยายามสร้างหนี้ไม่รู้จักจบสิ้น จึงเป็นเรื่องน่าห่วงใยว่า อนาคตของคนไทยจะเป็นเช่นไร เพราะยังคงเป็นเรื่องจริงที่ปัจจุบันวันนี้แม้แต่หนี้นอกระบบที่รัฐบาลชูเป็นนโยบายว่าจะปราบให้ราบคาบ แต่ทว่านายทุนหนี้นอกระบบยังเกลื่อนเมือง ทำแผ่นปลิว ลงเน็ตโฆษณากันเอิกเกริก เย้ยหยันเหมือนว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีน้ำยา

 

 ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง