Loading

ธปท.แจง3เหตุผลแบงก์ไม่หั่นดอกเบี้ยเร่งระดมเงินรอปล่อยกู้โครงการรัฐรักษาฐานลูกค้ารับมือสภาพคล่องตึง

วันที่ : 23 กรกฎาคม 2556
ธปท.แจง3เหตุผลแบงก์ไม่หั่นดอกเบี้ยเร่งระดมเงินรอปล่อยกู้โครงการรัฐรักษาฐานลูกค้ารับมือสภาพคล่องตึง

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในรายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนกรกฎาคม 2556 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอการวิเคราะห์เรื่อง สภาพคล่องและการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ว่า หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จาก 2.75% เหลือ 2.50% ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2556 แต่ธนาคารพาณิชย์ ขนาดใหญ่ยังไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ตาม เนื่องจากการแข่งขันระดมเงินฝากที่ยังมีแนวโน้มรุนแรง สะท้อนจากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะเวลาปกติอย่างต่อเนื่อง

      

   สาเหตุหลักมาจากความพยายามในการรักษาฐานลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาดไว้ด้วยเหตุผลหลัก 3 เรื่อง คือ 1.สถาบันการเงินส่วนใหญ่ยังมีแผนในการขยายสินเชื่อในระยะต่อไป จึงพร้อมที่จะรักษาฐานเงินฝากไว้แม้ในต้นทุนที่สูงขึ้น

         

นอกจากนั้นสถาบันการเงินรักษา ฐานเงินฝากไว้เพื่อเตรียมรองรับภาวะสภาพคล่องที่อาจตึงตัวในอนาคต จากการ ที่ภาครัฐมีแผนการระดมทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น การลงทุนตาม พระราชบัญญัติบริหารจัดการน้ำ และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ซึ่งคาดว่ารัฐจะใช้เงินลงทุนจำนวนมาก โดยระดมทุนจากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ผ่านการปล่อยสินเชื่อหรือการเข้าประมูลพันธบัตรรัฐบาล ดังนั้นธนาคารพาณิชย์ ส่วนใหญ่คาดว่าในระยะต่อไป ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐยังจำเป็นต้องเพิ่มระดับการแข่งขันระดมทุน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเพิ่มความพยายามในการรักษาฐานลูกค้า

      

   และ 3.การกระจายตัวของสภาพคล่องระหว่างสถาบันการเงินและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่แตกต่างกันในแต่ละสถาบัน ทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้น โดยธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก เร่งปล่อยสินเชื่อค่อนข้างมาก เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ส่วนหนึ่งจากโครงการรถยนต์คันแรก ส่งผลให้เกิดการกระจายตัวของสภาพคล่องในระบบการเงิน และเป็นปัจจัยเร่งการแข่งขันระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ด้วยกันเอง ให้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้การปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ทำได้ลำบากมากขึ้น แม้ กนง.จะลดดอกเบี้ยส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินไปแล้วก็ตาม

   

       ขณะเดียวกัน นายกฤษณ์ จันทโนทก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระบุว่า แม้ทิศทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาจะมีปัจจัยลบหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจชะลอตัว การล่าช้าของโครงการภาครัฐ 2 ล้านล้านบาท แต่ยังมีความต้องการสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง

         

"การแข่งขันด้านเงินฝาก จึงยังสูงต่อเนื่อง แต่หากแบงก์ที่มีแผนปล่อยสินเชื่อให้โครงการรัฐเยอะ ก็อาจชะลอการระดมเงินฝากในช่วงนี้ ส่วนแบงก์ที่สูญเสียฐานลูกค้าในช่วงที่ผ่านมา หรือแบงก์ขนาดเล็ก อาจออกผลิตภัณฑ์เงินฝากในช่วงนี้ เพื่อดึงฐานลูกค้าเงินฝากกลับสู่ธนาคาร"

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ