Loading

ธปท.ชี้ระบบเช็คด้วยภาพบูมยอดพุ่ง80

วันที่ : 15 กรกฎาคม 2556
ธปท.ชี้ระบบเช็คด้วยภาพบูมยอดพุ่ง80%

"แบงก์ชาติ" เผย ระบบ ICAS เริ่มเป็น ที่นิยม คิดเป็นสัดส่วนการใช้ถึง 80% มั่นใจขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้ เร็วกว่ากำหนดเดิมที่วางไว้ ปี 2557 เชื่อช่วยลดต้นทุนบริการลง ล่าสุดออกหนังสือเวียนกำชับ ห้ามมีโฆษณา ตราประทับที่บดบังความสำคัญบนเช็ค

         

นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า หลังจาก ธปท. เปิดใช้ระบบหักบัญชีเช็คด้วยภาพ (ICAS) ไปไม่นาน พบว่าได้รับความนิยมจากภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปจำนวนมาก โดยขณะนี้มียอดการใช้ ICAS รวมประมาณ 80% ของยอดการใช้เช็คทั้งระบบ

         

ส่วนแผนขยายพื้นที่การใช้ ICAS นั้น ธปท. คาดว่าจะสามารถใช้ได้ทั่วประเทศภายในสิ้นปี 2556 นี้ ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิม" ที่ ธปท. วางไว้ในสิ้นปี 2557 โดยปัจจุบันธปท.อยู่ระหว่างเดินสายพูดคุยกับภาค เอกชนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการใช้บริการดังกล่าว "เราเดินสายคุยกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง คิดว่าจะใช้ได้ทั่วประเทศในปีนี้ เดิมเราเริ่มจากเฉพาะในกรุงเทพฯ ก่อน แล้วค่อยๆ ขยายไปรอบๆ ปริมณฑล จากนั้นก็ไปยังจังหวัดหลักๆ ที่มีปริมาณการทำรายการค่อนข้างมาก เช่น สุพรรณบุรี ระยอง เชียงใหม่ เป็นต้น"นางทองอุไรกล่าว

         

เธอกล่าวด้วยว่า การใช้ระบบ ICAS นั้น ทำให้ต้นทุนการขนส่งของธนาคารพาณิชย์ลดลง ส่วนจะมีการปรับลดค่าธรรมเนียมการใช้เช็คลงอีกหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายนโยบายสถาบันการเงิน เป็นคนดูแล

         

อย่างไรก็ตามแม้ ICAS จะช่วยลดต้นทุนของธนาคารพาณิชย์ลงได้จริง แต่ยังมีเช็คกลุ่มพิเศษอยู่ เช่น เช็คที่มีมูลค่าเบิกเกิน 10 ล้านบาท หรือเช็คที่มีการขูดลบ ขีดฆ่า ตลอดจนเช็คที่มีตราประทับ ซึ่งเช็คเหล่านี้ไม่สามารถเข้าระบบ ICAS ได้ จึงจำเป็นต้องมีทีมรับขนส่งเช็คอยู่บ้าง ดังนั้นต้นทุนของธนาคารพาณิชย์จึงไม่ได้หายไปหมดทีเดียว

         

รายงานข่าวจาก ธปท.ระบุว่า ธปท.ได้ออกหนังสือเวียนแจ้งไปยังผู้จัดการธนาคารสมาชิกศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ทุกแห่ง ให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการจัดทำหรือพิมพ์ข้อความบนเช็คใดๆ บนเช็คที่นอกเหนือจากที่กำหนดให้การพิมพ์ข้อความใดๆ บนเช็คต้องไม่เป็นข้อความที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ต้องไม่มีลักษณะของการโฆษณา หรือประโยชน์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

         

นอกจากนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดความสับสนแก่ประชาชน และการปฏิบัติงานของธนาคารสมาชิกในระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค และต้องไม่รบกวนหรือบดบังสาระสำคัญของเช็ค ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ทำให้เช็คคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือในการเป็นสื่อการชำระเงินตามกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียกเก็บเงินตามเช็คในระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค เพื่อให้ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ