Loading

เล็งดึงบตท.ค้ำอุ้มคนเงินน้อยมีบ้า

วันที่ : 22 มีนาคม 2556
เล็งดึงบตท.ค้ำอุ้มคนเงินน้อยมีบ้าน

คลังปิ๊งไอเดียเปิดทางคนรายได้น้อย-อาชีพอิสระมีบ้านง่ายขึ้น เล็งดึง บตท.ช่วยประกันสินเชื่อ หลังแบงก์พาณิชย์เข้มงวดในการปล่อยกู้มากขึ้น เร่งให้สศค.ศึกษารูปแบบ

 

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า จากการศึกษาข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในการหาแนวทางให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีเอกสารการรับรองเงินเดือน ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองง่ายขึ้น ในเบื้องต้นจะได้เครื่องมือที่กระทรวงการคลังมีอยู่คือ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เป็นหน่วยงานดำเนินการในเรื่องนี้โดยให้มีรูปแบบการทำงานในลักษณะเดียวกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่ทำหน้าที่ประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ซึ่งต้องมีค่าเบี้ยประกันที่ไม่สูงจนเกินไปเหมาะกับผู้ที่มีรายได้ไม่สูงนัก

 

"สถาบันการเงินต่างๆ มีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกันมากขึ้น จึงทำให้ประชาชนในกลุ่มดังกล่าวมีโอกาสเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยยากขึ้น ขณะที่ในช่วงนี้มีเงินทุนไหลเข้ามามาก แม้จะทำไม่ให้เกิดภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่ราคาบ้านก็ปรับขึ้นเล็กน้อยหากมีระบบประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยก็น่าจะเกิดประโยชน์มากขึ้น" นายอารีพงศ์กล่าวและว่าอย่างไรก็ตาม คงต้องรอสรุปผลการศึกษาของสศค.และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียก่อนพิจารณาตัดสินใจ

 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารเพื่อพัฒนาแห่งเอเชีย (เอดีบี) จัดสัมมนาในหัวข้อการประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีเอกสาการรับรองเงินเดือนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้น โดยเอดีบีได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อศึกษาความพร้อมและแนวทางในการพัฒนาการประกันสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศ

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก