Loading

ธนารักษ์โชว์รีดรายได้ 3.9 พัน ล

วันที่ : 9 สิงหาคม 2555
ธนารักษ์โชว์รีดรายได้ 3.9 พัน ล.

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะกำกับดูแลกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์สะสมถึงไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 55 สามารถจัดเก็บรายได้สูงถึง 3,900 ล้านบาท หรือคิดเป็น 90% ของประมาณการรายได้ทั้งปี ที่คาดว่าจะเก็บได้จำนวน 4,400 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้ส่วนใหญ่ของกรมธนารักษ์ที่จัดเก็บได้มาจากการนำที่ราชพัสดุไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีจำนวนถึง 3,600 ล้านบาท ประกอบไปด้วยค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ และค่าขายที่ดินและอาคาร อย่างไรก็ตาม ในส่วนการจัดเก็บรายได้จากภารกิจด้านเหรียญกษาปณ์นั้น กรมธนารักษ์สามารถจัดเก็บรายได้ด้านเหรียญกษาปณ์ได้ประมาณ 337 ล้านบาท โดยรายได้หลักด้านเหรียญกษาปณ์มาจากการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

"รายได้ของกรมธนารักษ์สะสมถึงไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 55 ซึ่งถือได้ว่ากรมธนารักษ์ประสบความสำเร็จในการจัดเก็บรายได้ตามภารกิจทั้งด้านที่ราชพัสดุและด้านเหรียญกษาปณ์ตามที่ได้ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม คาดว่ากรมธนารักษ์จะสามารถจัดเก็บรายได้ในภาพรวมทั้งหมดส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดินได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยเช่นกัน" นายวิรุฬ กล่าว

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ