Loading

ปิดแล้วโครงการบ้านคนน้ำท่วม คลังลั่นไม่ขอเงินกู้ธปท.เพิ่

วันที่ : 24 มิถุนายน 2555
ปิดแล้วโครงการบ้านคนน้ำท่วม คลังลั่นไม่ขอเงินกู้ธปท.เพิ่ม

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะกำกับดูแลธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. จะไม่ยื่นขอเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพิ่มเติม อีก จากที่ได้จัดสรรวงเงินมาเบื้องต้น 6 พันล้านบาท เพราะถือว่าโครงการจบแล้ว ขณะที่ ธอส.ยังมีวงเงินสินเชื่อในโครงการอื่นๆ อีกมากที่ต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านหลังแรก อัตรา ดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปีที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่ มาจากวงเงินรวม 2 หมื่นล้านบาทและ ยังมีโครงการบ้านที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด 5 แสนบาทด้วย

 

นายวิรุฬกล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 ด้วยการให้ ธปท.จัดสรรวงเงินรวม 3 แสนล้านบาท ปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับสถาบันการเงิน เพื่อนำไปสมทบกับเงินของสถาบันการเงินในสัดส่วน 30% เพื่อปล่อยกู้ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยในส่วนของ ธอส.ได้เตรียมวงเงินรวมไว้ 9 พันล้านบาท จัดทำโครงการบ้าน ธอส.-ธปท. เพื่อผู้ประสบอุทกภัย และปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้าที่ยื่นความจำนงมา

 

"สินเชื่อดังกล่าวเปิดให้ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554 และอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือผู้มีภูมิลำเนา ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบอาชีพ หรือสถานประกอบธุรกิจอยู่ในเขตพื้นที่อุทกภัย โดยธนาคารให้กู้เพื่อซื้อ กู้เพื่อต่อเติม ซ่อมแซมอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหาย กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ให้กู้เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและให้กู้เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีเงินกู้ที่มีอยู่ กับ ธอส." นายวิรุฬกล่าว

 

 ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน