Loading

ธปท.พร้อมใช้นโยบายดอกเบี้ยผ่อนคลาย หากวิกฤตหนี้ยุโรปรุนแร

วันที่ : 20 มิถุนายน 2555
ธปท.พร้อมใช้นโยบายดอกเบี้ยผ่อนคลาย หากวิกฤตหนี้ยุโรปรุนแรง

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยภายหลังกล่าวปาฐกถายูโรมันนี่ว่า ขณะนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 3 อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทย แต่หากวิกฤตหนี้ยุโรปรุนแรงขึ้น จนเศรษฐกิจชะงัก และกระทบเศรษฐกิจโลกชะลอตัว คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) พร้อมประเมินใหม่ และพร้อมใช้นโยบายดอกเบี้ยที่ผ่อนคลายลง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็น

 

นายประสาร กล่าวต่อไปว่า สภาพคล่องในระบบการเงินยังเป็นปกติ กระแสเงินทุนต่างชาติตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ ยังเป็นการไหลเข้าสุทธิ แต่ในปริมาณที่ไม่มากนัก โดยในตลาดพันธบัตรยังมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ ส่วนในตลาดหุ้นมีการไหลออกของเงินทุน ตามภาวะตลาดหุ้นที่ปรับตัวลดลง แต่ยืนยันว่า ธปท.มีมาตรการและเครื่องมือในการรับมือกับการเคลื่อนย้าย และไหลออกของเงินทุนต่างชาติอยู่แล้ว ทั้งเรื่องของดอกเบี้ยและสภาพคล่อง ขณะเดียวกันยืนยันว่า อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตร้อยละ 6 โดยความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันลดลง และเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

 

ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์