Loading

ธปท.เผยเงินบาทแข็งค่าตามภูมิภาค

วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2555
ธปท.เผยเงินบาทแข็งค่าตามภูมิภาค

ธปท. เผย 1-2 วันนี้ เงินบาทแข็งค่าตามภูมิภาคแต่น้อยกว่าสกุลอื่น

 

นางสุชาดา กิระกุล รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ช่วง 1-2 วันนี้ เงินบาทเคลื่อนไหวแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง แต่เป็นไปตามทิศทางเดียวกับค่าเงินในภูมิภาคที่มีเงินทุนไหลเข้าในเอเชีย รวมถึงไทย เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูงในระยะสั้น หลังจากที่การแก้ปัญหาหนี้ของกรีซมีความชัดเจนขึ้น เห็นได้จากเม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยประมาณ 1.5-1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงในตลาดตราสารหนี้

 

อย่างไรก็ตาม ธปท.ยังติดตามกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิดว่ามีแรงเก็งกำไรจนผิดปกติหรือไม่ หากมีความจำเป็นเข้าไปดูแล ธปท.มีมาตรการพร้อมดำเนินการอยู่แล้ว

 

"1-2 วันนี้ เป็นช่วงที่ผู้ประกอบการลงทุนซื้อเครื่องจักร และวัตถุดิบวัสดุต่างๆ เพื่อฟื้นฟูกิจการที่ประสบภัยน้ำท่วม จึงมีเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศ ทำให้กระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายไหลเข้าและออกสมดุลกัน อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทค่อนข้างแกว่งตัวและผันผวนเร็ว ซึ่ง ธปท.ตื่นตัวติดตามใกล้ชิดตลอดเวลา"นางสุชาดากล่าวและว่า ตั้งแต่ต้นปีค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น 4% ตามภูมิภาค ถือว่าน้อยกว่าสกุลอื่นๆ เทียบค่าเงินรูเปียห์ของอินเดียแข็งค่า 8% เงินริงกิตของมาเลเซียแข็งค่า 5%

 

ที่มา: http://www.posttoday.com