Loading

จีดีพีไตรมาสแรกโต 2.6%ธุรกิจถือเงินสดลดเสี่ย

วันที่ : 14 มกราคม 2555
จีดีพีไตรมาสแรกโต 2.6%ธุรกิจถือเงินสดลดเสี่ยง

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจว่า ประเมินว่าเศรษฐกิจไตรมาส 1 ปีนี้จะฟื้นตัวได้ และขยายตัว 2.6% แม้ว่ายังต่ำกว่า 5% แต่จะเร่งตัวกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติได้ใน 3 ไตรมาสที่เหลือ ทำให้ภาพรวมทั้งปีขยายตัวได้ 5% แม้ยังมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจต่างประเทศที่อ่อนแอลง จากปัญหาหนี้กลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งจะกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือบางประเทศได้ และทำให้ดอกเบี้ยพันธบัตรยุโรปเกิดความผันผวนขึ้นลงฉับพลันได้

 

ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามคือ เศรษฐกิจประเทศเอเชียที่ชะลอตัวลง ทั้งจีนอินเดีย มีผลทำให้ตลาดทุนในยุโรปผันผวนชั่วคราว แต่เชื่อว่ากระทบไทยไม่มากนัก จึงแนะนำให้ธุรกิจการค้าสำรองเงินสด รองรับความผันผวนให้มากไว้ก่อน แต่ที่เอกชนให้ความสนใจมากคือ การขับเคลื่อนสินเชื่อให้ลงไปสู่ภาคธุรกิจให้มากที่สุด ซึ่งได้รับรายงานว่ามีสินเชื่อใหม่ที่ลงไปในระบบแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาท ถือว่ามากและเร็วกว่าที่คาดไว้ แต่ยังมีปัญหาที่สถาบันการเงินรัฐยังปล่อยสินเชื่อได้น้อยอยู่ ดังนั้นจะหาทางเร่งรัดต่อไป

 

นายธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า จากข้อมูลธนาคารสมาชิก 15 แห่งพบว่า ได้ปล่อยสินเชื่อใหม่ออกสู่ระบบแล้ว 168,476 ล้านบาท คิดเป็น 76,985 ราย ทำให้เชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจไตรมาส 2 จะได้รับการกระตุ้นมากขึ้น ทั้งจากสินเชื่อเพื่อการซ่อมแซมบ้านและโรงงาน ซึ่งจะทำให้กระบวนการผลิตเริ่มเดินได้ ขณะที่ภาคการส่งออกเองยืนยันว่า ยังขยายตัวได้ดีจากคำสั่งซื้อที่ค้างจำนวนมากก่อนเกิดอุทกภัย ขณะที่ภาคธนาคารมองว่าสินเชื่อยังเดินหน้าได้ ทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ไม่ได้น่าหนักใจ.

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์