Loading

คลัง ชงครม.ปรับกู้โครงการบ้านหลังแรกเปิดช่องซ่อมบ้านได

วันที่ : 23 ธันวาคม 2554
คลัง ชงครม.ปรับกู้โครงการบ้านหลังแรกเปิดช่องซ่อมบ้านได้

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้า จะเสนอหลายมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ทั้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการเปลี่ยน เครื่องจักรใหม่ ให้หักค่าเสื่อมได้ 1.25 เท่า จากเดิมหักได้ 1 เท่า โดยในปีแรกจะให้หักได้ร้อยละ 40 ส่วนที่เหลือให้ทยอยหักใน 4 ปีหลัง ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการ ประหยัดภาษี หลังจากผ่านความเห็นชอบ จาก ครม.กรมสรรพากรจะชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง

นอกจากนี้ จะเสนอให้แก้ไขเกณฑ์การปล่อยกู้โครงการบ้านหลังแรกวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ0 คงที่ 3 ปี ให้สามารถนำมาใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมบ้านได้ เพื่อกระตุ้นการขอกู้ เนื่องจากผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ปล่อยสินเชื่อได้เพียง 1,000 ล้านบาท พร้อมกันนี้ ยังจะเสนอมาตรการภาษี ที่ให้นำค่าใช้จ่ายซ่อมบ้าน ซ่อมรถยนต์ มาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริงโดยในส่วนบ้านหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 1 แสนบาท รถยนต์ไม่เกิน 3 หมื่นบาทจึงขอให้ประชาชนเก็บหลักฐานไว้เพราะหากผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ครม.จะมีผลบังคับใช้ปีภาษีนี้ซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์จะต้องเป็นผู้ที่เสียภาษีเท่านั้น ขณะที่อู่ซ่อมรถยนต์และช่างซ่อมบ้าน กรมสรรพากรกำลังพิจารณาอยู่ว่าต้องอยู่ในระบบภาษี ด้วยหรือไม่

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ