Loading

น้ำท่วมฉุดศก.ปีนี้ซบสศช.หั่นเป้าโตแค่ 1.5

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2554
น้ำท่วมฉุดศก.ปีนี้ซบสศช.หั่นเป้าโตแค่ 1.5%

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า ได้มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2554 ลงเหลือเติบโต 1.5% จากเดิมที่คาดเติบโต 3.5-4.0% เนื่องจากในช่วงไตรมาส 4 เศรษฐกิจไทยได้รับความเสียหายจากผลกระทบน้ำท่วม ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจคิดเป็น 2.3% ต่อจีดีพี หรือคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2-3 แสนล้านบาท

 

"จากเดิมหากไม่มีปัญหา น้ำท่วม เราคาดว่าจีดีพีไตรมาส 4 จะโตได้ 5% แต่หลังจากมีปัญหา น้ำท่วมส่งผลให้จีดีพีไตรมาสดังกล่าวลดลงไปถึง 8.7% ทำให้คาดการณ์ว่าไตรมาส 4 จะติดลบ 3.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน" นายอาคม กล่าว

 

นายอาคม กล่าวต่อว่า ปัญหาน้ำท่วมดังกล่าวกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ โดยทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 2554 ขยายตัวได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี จะขยายตัวได้ 3.1% แต่ความเสียหายเกิดขึ้นในวงกว้างและการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายมีแนวโน้มหดตัว ทั้งภาคเกษตรซึ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตรและผลผลิตได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก และด้านอุตสาหกรรมแหล่งผลิตที่สำคัญต้องหยุดการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตของนิคม 7 แห่ง จากจำนวน 15 แห่งทั่วประเทศ และส่งผลกระทบต่อเนื่องให้ภาคการส่งออกในไตรมาสสุดท้ายมีแนวโน้มลดลง ขณะที่การท่องเที่ยวความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวลดลง ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง นอกจากนี้ความไม่สะดวกในการ เดินทางได้ส่งผลกระทบให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวลงอย่างชัดเจน

 

สำหรับเศรษฐกิจในปี 2555 คาดว่าจะขยายตัวได้ในช่วง 4.5-5.5% โดยมีปัจจัยบวกจากการปรับตัวดีขึ้นทั้งอุปสงค์ภายในและต่างประเทศ โดยที่การใช้จ่าย การลงทุนภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อาทิ การเร่งรัดการลงทุนเพื่อการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในช่วงปลายปี 2554 เป็นต้นไป และมาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อ มาตรการภาษี ที่มีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการจ้างงานเพิ่มขึ้น

 

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายของภาครัฐที่เพิ่มรายได้ให้ประชาชน เป็นการกระตุ้นให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ทำให้อุปสงค์ในประเทศขยายตัวได้ดี รวมทั้งการลงทุนของเอกชนทั้งในส่วนของเครื่องจักรใหม่ ซ่อมแซมเครื่องจักรเก่าที่เสียหายจาก น้ำท่วม และอุปสงค์ต่างประเทศยังขยายตัวได้ดีจากการเติบโตของเศรษฐกิจในเอเชียเป็นหลัก

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ดิจิตอล Investor Station

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ