Loading

ธปท.เตือนค่าเงินผันผวนถึงสิ้นปี

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2554
ธปท.เตือนค่าเงินผันผวนถึงสิ้นปี

ธปท.เตือนเงินบาทเคลื่อนไหวผันผวนถึงสิ้นปี หลังมีเงินทุนจากบริษัทประกันที่เตรียมจ่ายชดเชยไหลเข้า-เตรียมเงินลงทุนนำเข้าเครื่องจักร

 

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท.อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทใกล้ชิดมากขึ้น เพราะการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทมีแนวโน้มจะผันผวนมากขึ้นในช่วงนี้ไปจนถึงปลายปีนี้ เพราะหลังปัญหาน้ำท่วมผ่านไปทางบริษัทบริษัทรับประกันภัยต่อ(รีอินชัวรันท์) จากต่างประเทศ ที่บริษัทประกันภัยในประเทศไทยได้ทำเอาไว้ ต้องส่งเงินเหรียญสหรัฐเข้ามาแลกเป็นเงินบาทไว้ เตรียมจ่ายชดเชยความเสียหายให้บริษัทผู้เอาประกันในประเทศไทย

 

ขณะเดียวกันบริษัทต่างๆอาจจะต้องซื้อสะสมเงินเหรียญสหรัฐหรือเงินตราต่างประเทศ เพื่อนำเข้าเครื่องจักรใหม่จากต่างประเทศ มาปรับปรุงการผลิตเพื่อเริ่มต้นผลิตใหม่ หลังได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

 

"ปัจจัยเหล่านี้มีผลให้มีทั้งเงินทั้งทุนไหลเข้าและไหลออก และมีผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท เรากำลังติดตามดูอยู่ เพราะถ้าเงินเข้ากับเงินออกไม่สมดุลกันค่าเงินบาทก็อาจจะผันผวนได้ ดังนั้นในช่วงนี้เราอยากจะส่งสัญญาณไปถึงตลาดเงินว่า ช่วงนี้ไปถึงปลายปีนี้ การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีความผันผวนมากขึ้น ซึ่งต้องดูว่าทุนที่ไหลเข้าเพื่อเคลมประกัน กับเงินทุนไหลออกเพื่อซื้อเครื่องจักร จะเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันหรือไม่ ถ้าใกล้กันความผันผวนของค่าเงินคงไม่สูงมาก แต่ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีเยอะกว่า ค่าเงินก็จะเคลื่อนไหวไปทิศทางนั้น"นางผ่องเพ็ญกล่าว

 

ที่มา: http://www.posttoday.com

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ