ธปท.ยันแบงก์มีเงินพอปล่อยกู้ฟื้นฟ
Loading

ธปท.ยันแบงก์มีเงินพอปล่อยกู้ฟื้นฟ

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2554
ธปท.ยันแบงก์มีเงินพอปล่อยกู้ฟื้นฟู

นางสุชาดา กิระกุล รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ความต้องการสินเชื่อของภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือนจะมีมากขึ้น หลังภาวะน้ำท่วมใน  ประเทศคลี่คลายลง ซึ่งธปท. ยืนยันว่ายังมีสภาพคล่องอยู่ในระบบธนาคารพาณิชย์เพียงพอต่อความต้องการสินเชื่อแน่นอน ไม่มีปัญหาใดๆ และพร้อมใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จากปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 3.5% ต่อปี

 

รายงานข่าวจาก ธปท. เปิดเผยว่า แนวโน้มการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการธุรกิจบัตรเครดิต และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลในไตรมาส 4/54 จะมีความต้องการสินเชื่อทั้งภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือนทุกประเภท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/54 จากความต้องการลงทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการ และการใช้จ่ายและซ่อมแซมที่พักอาศัยหลังน้ำลดลง

 

ทั้งนี้ คาดว่ามาตรฐานการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดใหญ่ และสินเชื่อภาคครัวเรือนจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก ยกเว้นการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก อาจเข้มงวดขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีความกังวลเพิ่มขึ้นต่อคุณภาพของสินเชื่อภาคธุรกิจ

 

อย่างไรก็ตาม การปล่อยสินเชื่อไตรมาส 3/54 ที่ผ่านมา ภาคธุรกิจมีความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน การลงทุน ส่วนสินเชื่อภาคครัวเรือนมีความต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้า และความต้องการสินเชื่อบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น ตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น

         

ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod