Loading

ชี้น้ำท่วมหนักดึงเศรษฐกิจภาคเหนือชะลอตั

วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2554
ชี้น้ำท่วมหนักดึงเศรษฐกิจภาคเหนือชะลอตัว

เชียงใหม่/นางสุภาวดี ปุณศรี ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยสรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือในเดือนกันยายน 2554 และไตรมาส 3 ปี 2554 ว่า มีการชะลอตัวลงจากความกังวลในเรื่องผลกระทบของปัญหาอุทกภัยที่รุนแรงกว่าทุกปี และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่มีแนวโน้มชะลอตัว โดยอุตสาหกรรมการผลิตการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และรายได้เกษตรกร ปรับตัวลดลง

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายของภาครัฐ การท่องเที่ยว การค้า และการส่งออก ที่ขยายตัวดี อัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อ มีการเร่งตัวขึ้นตามการส่งผ่านต้นทุนไปยังสินค้าอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ส่วนสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนั้น นางสุภาวดี กล่าวว่า เป็นปัจจัยที่ส่งผลทำให้เศรษฐกิจภาคเหนือเสี่ยงที่จะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ซึ่งจากการประเมินพบว่าภาคเกษตรมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 10,000 ล้านบาท จากพื้นที่ประสบภัยทั้งสิ้นราว 3.9 ล้านไร่ ที่ส่วนใหญ่เป็นข้าวนาปี

 

ส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน) ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ภาคการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวบางส่วนยกเลิกการจองห้องพัก อย่างไรก็ตามยังได้รับผลบวกจากผู้อพยพชั่วคราวและกลับถิ่นในช่วงน้ำท่วม โดยผู้โดยสารเครื่องบินเต็มเกือบทุกเที่ยว ขณะที่ภาคการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคยังขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนลดลงกว่าปกติร้อยละ 20-30 เนื่องจากสินค้าบางชนิดหยุดการผลิต ศูนย์กระจายสินค้าถูกน้ำท่วม และการขนส่งมีปัญหา รวมทั้งมีความต้องการเพิ่มมากกว่าปกติ ส่วนการลงทุนและก่อสร้างชะลอตัวลงจากปัญหาวัสดุก่อสร้างขาดแคลนและปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลให้โครงการก่อสร้างต้องล่าช้าออกไป

 

ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กล่าวด้วยว่า ผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทำให้มีการปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตลอดปี 2554 จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 เหลือร้อยละ 1.7 ส่วนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงต่อจากนี้นั้น เบื้องต้นมองว่าในระยะสั้นน่าจะพึ่งพิงภาคการท่องเที่ยวได้มากที่สุดด้วยการเร่งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของภาคเหนือว่าไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม สร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรที่มีราคาสูงน่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้เกษตรกรเร่งฟื้นฟูพื้นที่ทำการเพาะปลูกผลผลิตป้อนสู่ตลาด

 

นอกจากนี้ นางสุภาวดี เปิดเผยผลการสำรวจแนวโน้มธุรกิจของผู้ประกอบการในภาคเหนือ ซึ่งสำรวจระหว่าง ส.ค.-ต.ค.54 ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 2554 และไตรมาส 1 ปี 2555 การผลิตภาคอุตสาหกรรมภาคเหนือโดยรวมมีความเสี่ยงที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่เป็นห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียง แต่บางรายก็ได้ประโยชน์จากการย้ายคำสั่งซื้อจากโรงงานในอยุธยามาผลิตในภาคเหนือมากขึ้น ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากเดิมที่มีการประเมินว่าจะมีการขยายตัวก็ไม่เป็นไปตามที่มีการคาดการณ์ไว้ เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะการขาดแคลนทราย และปัญหานี้ยังมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นด้วย ส่งผลให้ราคามีการปรับเพิ่มสูงขึ้น

 

สำหรับการบริโภคภาคเอกชนนั้น ในส่วนของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตร ยังมีการขยายตัว แต่เครื่องใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มชะลอตัวลง ส่วนสินค้าอุปโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นมากในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในเขตภาคเหนือตอนล่างได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทำให้ยอดจำหน่ายลดลง ในส่วนของธุรกิจโรงแรมนั้นในช่วงฤดูการท่องเที่ยวปีนี้คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนไม่มากซึ่งเป็นผลกระทบมาจากอุทกภัยที่สร้างความเสียหายอย่างมากต่อทั้งทรัพย์สินและจิตใจของคนไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่ได้รับการเตือนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางในเมืองไทย ตลอดจนการเลื่อนกำหนดวันจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 เป็นเดือน ธ.ค.54

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ