Loading

ครม.ปล่อยกู้คนจนซื้อบ้าน0%นาน3ปีธอส.ให้ไม่เกินล.-นั่งรถเมล์-รถไฟฟรีถึง15 ม.ค.5

วันที่ : 5 ตุลาคม 2554
ครม.ปล่อยกู้คนจนซื้อบ้าน0%นาน3ปีธอส.ให้ไม่เกินล.-นั่งรถเมล์-รถไฟฟรีถึง15 ม.ค.55

น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 ต.ค.54 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อที่อยู่อาศัยหลังแรกให้ประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหรือมีรายได้น้อยมีโอกาสซื้อบ้านง่ายขึ้น โดยอนุมัติวงเงินปล่อยกู้ 2 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0% เป็นเวลา 3 ปี และให้ธอส.ลดเงินนำส่งกระทรวงการคลัง 3 ปี จำนวน 2.4 พันล้านบาทเพื่อชดเชยกับผลกระทบจากการปล่อยกู้ดังกล่าว

สำหรับเงื่อนไขโครงการ คุณสมบัติผู้กู้จะต้องกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกเป็นของตนเองเท่านั้น และจะต้องไม่เคยเป็นเจ้าบ้านหรือมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน โดยผู้กู้จะต้องย้ายเข้าอยู่อาศัยจริงตามโครงการ ส่วนบ้านมือสองจะได้เฉพาะส่วนที่เป็นทรัพย์สินรอการขาย (เอ็นพีเอ) ของธอส.เท่านั้นโดยจะปล่อยกู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้เงินกู้ 100% ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด หรือราคาซื้อขายก่อสร้าง ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี อายุ   ผู้กู้รวมจำนวนปีที่กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

น.ส.อนุตตมา กล่าวว่า ในส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ปีที่ 1-3 คิด 0% ปีที่ 4-7 กรณีสวัสดิการ คิดเอ็มอาร์อาร์ –0.50% ต่อปี กรณีรายย่อยเท่ากับเอ็มอาร์อาร์ และปีที่ 8 เป็นต้นไปกรณีลูกค้าสวัสดิการเท่ากับเอ็มอาร์อาร์ -1% ต่อปี ส่วนลูกค้าทั่วไปเท่ากับเอ็มอาร์อาร์ -0.50% ต่อไป

นอกจากนี้ ผู้กู้จะเป็นลูกค้าของธนาคาร 7 ปี ห้ามไถ่ถอนหรือปรับโครงสร้างหนี้ก่อน หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะปรับดอกเบี้ยเงินกู้ 3 ปีแรกเป็นดอกเบี้ยประกาศของธอส.ย้อนหลังนับตั้งแต่วันทำสัญญาเงินกู้ โดยยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่ 7 วัน นับจากวันที่ครม.มีมติ จนถึง 30 ก.ย.55 และต้องทำนิติกรรมให้เสร็จสิ้นภายใน 31 ธ.ค.55 ซึ่งธอส.ขอปิดโครงการทันทีที่มีผู้ยื่นเอกสารขอกู้เต็มวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง กล่าวว่า ส่วนเรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมที่ผู้ซื้อต้องชำระที่กรมที่ดิน ทั้งค่าธรรมเนียมการโอนที่จัดเก็บอยู่ 2% และค่าจดจำนองจัดเก็บอยู่1% ไม่ได้เสนอเข้าครม. และคิดว่าคงจะไม่มีการพิจารณาแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ครม.ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพด้านการเดินทางคือ รถเมล์ฟรีและรถไฟชั้น 3 ฟรี ต่อไปจนถึงวันที่15 ม.ค.55 ซึ่งมติครม.เดิมเห็นชอบให้ดำเนินโครงการนี้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.54 จากนั้นไม่ได้มีมติครม.เพิ่มเติมเนื่องจากเป็นช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง แต่การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องไปก่อน และเพิ่งนำเสนอให้ที่ประชุมครม.วันที่ 4 ต.ค.54 โดยขอเสนอต่ออายุโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.54 จนถึง 31 ธ.ค.54 แต่เนื่องจากครม.พิจารณาเห็นว่าประชาชนที่ได้เดินทางขึ้นรถไฟฟรีกลับบ้านในต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่แล้ว ดังนั้น ในช่วงขาเข้ากรุงเทพฯ จึงให้นั่งรถไฟฟรีด้วย จึงให้ต่อโครงการนี้ไปจนถึงวันที่ 15 ม.ค.55

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ