Loading

โปะภาษีอุ้มคนจนเข้าบ้านหลังแร

วันที่ : 28 กันยายน 2554
โปะภาษีอุ้มคนจนเข้าบ้านหลังแรก

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 27 ก.ย. มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการบ้านหลังแรก ซึ่งก่อนนี้ ครม.เคยมีมติเห็นชอบไปแล้ว แต่ถูกท้วงติงว่าเป็นมาตรการอุ้มคนรวยซื้อบ้าน ไม่ได้ช่วยคนจน โดยได้ปรับเปลี่ยนถ้อยคำในมติเดิมจากการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา เป็นการยกเว้นภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทน

การแก้ไขดังกล่าวมีผลทำให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการบ้านหลังแรกสามารถหักภาษีรายได้ประจำปีจากการซื้อบ้านหลังแรกได้ทันที ถ้าสิทธิที่ได้รับการลดหย่อนจากการซื้อบ้านสูงกว่าภาษีรัฐ ก็จะจ่ายเงินส่วนเกิน ที่หักภาษีไว้แล้วให้เพิ่ม ทำให้ผู้เข้าโครงการได้รับการลดหย่อนอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ยังให้กระทรวงการคลังกลับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วนำเสนอใหม่ให้เป็นระบบอีกครั้งในสัปดาห์หน้า ซึ่งนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง ระบุว่ามาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านหลังแรกที่จะเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้านั้นจะประกอบด้วย การลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ย0% เป็นระยะเวลา 3 ปี สำหรับบ้านที่มีราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท

อีกทั้งจะปรับหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมไปถึงบ้านมือสองด้วย ทั้งหมดนี้จะเป็นการปรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากมติ ครม.เดิมเมื่อวันที่ 20 ก.ย. ซึ่งที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านหลังแรก โดยกำหนดราคาบ้านไว้หลังละไม่เกิน 5 ล้านบาทเท่านั้น

"ผมเข้าใจดีว่าประชาชนอาจจะสับสนแต่เราจะมีการวางแผนใหม่ โดยนำเสนอนโยบายเป็นแพ็กเกจ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง"นายวิรุฬ ระบุ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ของเดิมเป็นวิธีการลดหย่อนภาษีจากการมีรายได้ก็จะหักในเรื่องของภาษีไปแต่ของใหม่คือ ถ้ามีรายได้และหักทุกอย่างคือ หักหลังจากเหลือภาษีบรรทัดสุดท้ายก็จะสามารถหักคืนได้ โดยมีสิทธิที่จะใช้สิทธิเพียง 5 ปี หาร 5 มาตรการนี้จะช่วยเหลือทุกกลุ่ม ไม่ได้มีเอื้อให้กับผู้ประกอบการรายใด เพราะผู้ซื้อได้รับภาษี ไม่ใช่ผู้ขาย

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์