Loading

เสี่ยยิ้มภาษีบ้าน มติครม.ให้หักหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้าน สรรพากรยอมรับคนจนหมดสิทธ

วันที่ : 21 กันยายน 2554
เสี่ยยิ้มภาษีบ้าน มติครม.ให้หักหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้าน สรรพากรยอมรับคนจนหมดสิทธิ

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีบ้านหลังแรก โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ในอัตราไม่เกิน 10% ของราคาอสังหาริมทรัพย์ แต่ต้องไม่เกิน 5 แสนบาทโดยต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2554-31 ธ.ค. 2555 นี้

นายสาธิต ชี้แจงว่า คนที่มีรายได้เกินกว่า 2 หมื่นบาทต่อเดือนขึ้นไป จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ และยืนยันว่าจะให้สิทธิเฉพาะบ้านหรือคอนโดมิเนียมใหม่เท่านั้น ส่วนบ้านเก่าและบ้านที่ปลูกเองจะไม่ได้รับ โดยกรมสรรพากรจะเปิดให้ใช้สิทธิหักลดหย่อนครั้งแรกในปีที่โอนกรรมสิทธิ์หรือในปีถัดไปก็ได้ต่อเนื่องกัน 5 ปี ได้ปีละ 1 แสนบาท

                นายสาธิต กล่าวอีกว่า คาดว่ามาตรการนี้จะรองรับบ้านได้ 9 หมื่นยูนิต จากบ้านที่สร้างเสร็จในตลาดที่มีอยู่ 1 แสนยูนิต ซึ่งในจำนวนนี้เป็นบ้านที่มีราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 3.9 หมื่นยูนิต มาตรการดังกล่าวจะทำให้สูญเสียรายได้ 1,700 ล้านบาทใน 5 ปี แต่จะทำให้ฐานภาษีของกรมสรรพากรขยายเพิ่มมากขึ้น

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า มาตรการนี้ยึดหลักการช่วยเหลือในเรื่องค่าลดหย่อนทางภาษี กรณีผู้ที่ยังมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ในปีแรกก็ยังมีสิทธิใช้ได้ในปีถัดไป และไม่ได้ช่วยเหลือแต่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพราะถ้าต้องการช่วยผู้ประกอบการจริงก็ไม่ควรจะมีการกำหนดเพดานบ้านไม่เกินหลังละ 5 ล้านบาทไว้ ส่วนคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 2 หมื่นบาท รัฐบาลก็มีมาตรการตัวอื่นเข้ามาช่วยดูแลอยู่ผลของมาตรการนี้ หากเป็นผู้มีรายได้น้อยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้อยู่แล้ว เช่น รายได้ไม่ถึง 2 หมื่นบาทต่อเดือน หรือว่ามีรายได้เกินแต่มีรายจ่ายที่ได้สิทธิหักลดหย่อนอื่นๆเช่น การซื้อประกัน การซื้อกองทุนแอลทีเอฟ กองทุนอาร์เอ็มเอฟ จนทำให้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ก็ไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการนี้

ขณะที่กรมสรรพากรยอมรับว่าผู้ที่รับประโยชน์สูงสุดจากมาตรการภาษีชุดนี้เป็นคนที่มีรายได้สูงเพราะสามารถนำรายจ่ายต่างๆ มาหักลดหย่อนภาษีได้ 10% ของรายได้ แต่สุดท้ายเมื่อมีการขอคืนเป็นเงินสดจากการเสียภาษีแล้วผู้มีเงินได้ที่ซื้อบ้านจะได้รับคืนภาษีแค่ 1.85 แสนบาทเท่านั้น

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ