Loading

บ้านหลังแรกจอง 22 กย. หักภาษีไม่เกิน 5 แสนคลังปัดเอื้อคนรวยครม.ให้ป.ตรี1.5หมื่นสั่งเพิ่มเงินปวช.-ปวส

วันที่ : 21 กันยายน 2554
บ้านหลังแรกจอง 22 กย. หักภาษีไม่เกิน 5 แสนคลังปัดเอื้อคนรวยครม.ให้ป.ตรี1.5หมื่นสั่งเพิ่มเงินปวช.-ปวส.

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล ถึงกรณีที่มีข่าวว่าสั่งให้ไปทบทวนการขึ้นเงินเดือนข้าราชการที่จบปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือนว่า ความจริงไม่ใช่เป็นการสั่งให้ตีกลับหรือให้ไปทบทวน แต่เป็นหลักการที่กระทรวงการคลังนำเสนอ ซึ่งตนมีความเป็นห่วงและอยากให้ดูผลกระทบโดยรวมด้วย และอยากให้นโยบายนี้ดูแลข้าราชการได้อย่างครอบ คลุม ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรีเท่านั้น

 

ดังนั้น คงจะไปหารือและทบทวนรายละเอียดกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อให้หลักการชัดเจน และเพิ่มเติมในประเด็นที่เป็นข้อกังวลใจต่างๆ เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจกับข้าราชการ เช่น ผู้ที่จบสายวิชาชีพ ระดับ ปวช.และ ปวส. ก็คงต้องดูโครงสร้างรวมด้วย เพราะเป็นนโยบายที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ จึงอยากให้ทุกหน่วยงานไปพิจารณาให้ครอบคลุม  น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าว

 

ด้าน น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงว่า ครม.เห็นชอบในหลักการเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้ข้าราชการลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวที่จบปริญญาตรีให้ได้รับเงินเพิ่มเมื่อร่วมกับเงินเดือนและค่าจ้างให้มีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555   ไฟเขียวลดภาษีบ้านหลังแรก

 

น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า ครม.มีมติเห็นชอบโครงการคืนภาษีให้ผู้ซื้อบ้านครั้งแรก จะครอบคลุมบ้านและห้องชุดที่มีราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท รัฐบาลต้องการให้โครงการนี้ครอบคลุมทั้งหมด แต่ผู้ที่มีบ้านหลังแรกแล้วส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่มีราคาที่ไม่แพงมากนัก นโยบายนี้จะเน้นให้กับผู้ที่ไม่เคยมีบ้านมาก่อนเมื่อถามว่า บุคคลที่ไม่เข้าข่ายที่ต้องเสียภาษีหรือผู้มีรายได้น้อย ก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการดังกล่าวใช่หรือไม่ นายกฯกล่าวว่า รัฐบาลอยากใช้นโยบายดังกล่าวส่งเสริมให้ทุกคนที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นเสียภาษีด้วย เพราะเราเชื่อว่าปีแรกอาจจะไม่ได้รับสิทธิทางภาษี เพราะต้องสมัครเข้าโครงการในเรื่องของภาษีก่อน แต่หลังจากที่ทำไปแล้ว การซื้อบ้านมีระยะเวลาใช้สิทธิ 4-5 ปี ก็เชื่อว่าตรงจุดนี้น่าจะมีทางออกได้เพราะเราให้สิทธิในการเลือกใช้สิทธิในปีนี้ทันทีหรือใช้สิทธิในปีถัดไปได้ใช้หักภาษีเงินได้ภาย 5 ปี

 

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมแถลงข่าว โดยนายบุญทรงกล่าวว่า ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีบ้านหลังแรก โดยยกเว้นเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

นายบุญทรงกล่าวว่า โดยสรุปคือเงินที่จ่ายค่าบ้านตามจำนวนที่จ่ายจริงในอัตราไม่เกินร้อยละ10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยได้สิทธิหักค่าลดหย่อนภาษีเป็นเวลา 5 ปีสามารถเลือกใช้สิทธิครั้งแรกสำหรับเงินได้ในปีที่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือปีถัดไปก็ได้ แต่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เสร็จตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2554-31 ธันวาคม 2555 และต้องเป็นบ้านหลังแรก ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อนและต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาฯที่ซื้อมาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี  เงินเดือน 2 หมื่นขึ้นได้สิทธิ

 

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีอากรประมาณ 1,700 ล้านบาท แต่จะทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นผู้สื่อข่าวถามว่า คนที่มีรายได้น้อยจะถูกหักภาษีน้อยหรือไม่ถูกหักเลย จะได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการนี้หรือไม่ นายสาธิตกล่าวว่า มติครม.ให้หักภาษีได้ 5 ปี เริ่มปีที่มีการโอนบ้านหรือปีถัดไปก็ได้ เป็นการยืดหยุ่นให้ หากปีแรกยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ ก็สามารถใช้สิทธิในปีต่อไปเมื่อมีรายได้ที่มากขึ้นแล้ว

 

นายสาธิตกล่าวเสริมว่า ผู้ได้สิทธิประโยชน์มาตรการนี้ ต้องมีเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไปมาตรการนี้จะจูงใจให้คนยื่นแบบเสียภาษีให้ถูกต้องมากขึ้น และรัฐสามารถขยายฐานภาษีจะมีรายได้กลับคืน ทั้งภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคลจากผู้ประกอบการขายบ้าน ภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบ้าน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องคนได้สิทธิต้องยื่นแบบภาษีเมื่อถามว่า แสดงว่าคนมีฐานะดีจะได้รับสิทธินี้นายบุญทรงกล่าวว่า มาตรการนี้ออกมาเพื่อช่วยคนมีรายได้น้อย ไม่เช่นนั้นคงไม่กำหนดตัวเลขราคาบ้านไว้ที่ 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราที่ผู้มีรายได้ต่ำ ซึ่งอยู่ในระบบภาษีสามารถซื้อได้ ไม่เช่นนั้นคงจะปล่อยเพดานเพิ่มขึ้นไปแล้ว ส่วนที่ไม่นำบ้านสร้างเองหรือบ้านมือสองเข้าร่วมโครงการด้วยเพราะกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่องการตีราคาบ้าน อาจมีช่องโหว่ให้คนบางกลุ่มไปซื้อที่ดินแล้วปลูกแค่ศาลพระภูมิ เป็นการซื้อที่ดินธรรมดามาขอใช้สิทธิด้วย

 

เมื่อถามว่า มาตรการนี้ถือว่าผิดสัญญาเรื่องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยหรือไม่ นายบุญทรงกล่าวว่า ไม่ผิดสัญญา นโยบายที่ประกาศไว้คือช่วยผู้มีรายได้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทสิ่งที่ประกาศออกไปถือว่าครบถ้วน คงไม่มีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมอีก และไม่มีแนวคิดจะนำเรื่องดอกเบี้ยมาใช้ มาตรการนี้ไม่เลือกช่วยคนจนหรือคนรวย ทุกคนได้รับประโยชน์เท่ากันหมด คืนอัตราภาษี 10%ของราคาบ้านที่ซื้อ ใช้กติกาเดียวกัน ใครที่ยื่นแบบเสียภาษีได้ประโยชน์ คนที่ไม่ยื่นจะไม่ได้รับประโยชน์  นายบุญทรงกล่าว

 

เมื่อถามว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เคยประกาศหาเสียงที่ จ.อุดรธานีว่าจะใช้นโยบายลดดอกเบี้ย 0% ใน 5 ปี นายบุญทรงกล่าวว่า ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ นโยบายที่พรรคเพื่อไทยกำหนดมีแค่ลดหย่อนค่าใช้จ่ายซื้อบ้านไม่เกิน500,000 บาทเท่านั้นธุรกิจอสังหาฯทั้งหนุน-ค้านขณะที่ภาคเอกชนด้านอสังหาริมทรัพย์แสดงความเห็นถึงมาตรการดังกล่าว โดยมีทั้งเห็นด้วยและคัดค้าน

 

นายอิสระ บุญยัง นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวมีผู้ได้ประโยชน์ไม่มาก เพราะส่วนใหญ่จะซื้อบ้านราคาเฉลี่ยประมาณ 1.5 ล้านบาท เป็นกลุ่มมีรายได้ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน เมื่อนำค่าใช้จ่ายมาหักรายได้ต่อปีแล้วไม่เกิน 150,000 บาท ก็ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีอยู่แล้ว คนที่ได้ประโยชน์มากคือคนที่ซื้อบ้านราคา 5 ล้านบาท ซึ่งต้องมีรายได้สูงปีละประมาณ 4 ล้านบาทขึ้นไป คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีบ้านอยู่แล้วจึงเห็นว่ามาตรการดอกเบี้ย 0% ของรัฐบาลชุดก่อนน่าจะดีกว่า ช่วยคนได้เป็นวงกว้าง

 

นายสืบวงษ์ สุขะมงคล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิจิตรา กรุ๊ป กล่าวว่า เห็นด้วยที่รัฐบาลกำหนดบ้านที่ระดับราคาดังกล่าวถือว่าดีและเหมาะสม ผิดกับรัฐบาลที่ผ่านมาที่เน้นเรื่องมาตรการดอกเบี้ย 0% ไม่เกินระยะเวลา 2 ปีสำหรับบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียว แต่ครั้งนี้ช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้บริโภคครอบคลุมหลายกลุ่มเป้าหมายขู่ไตรภาคีโหวตค่าแรง 300 บ.

 

วันเดียวกัน นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาทตามนโยบายรัฐบาลว่า จะเร่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้และจะให้บังคับใช้ภายในวันที่ 1 มกราคม2555 สั่งการไปยังแรงงานจังหวัดทุกแห่งให้ทำความเข้าใจกับคณะอนุกรรมการค่าจ้างทั่วประเทศถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นค่าจ้าง และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะการลดภาษีนิติบุคคลจาก 30% เหลือ 23% เมื่อคำนวณแล้วหากสถานประกอบการใดมีต้นทุนแรงงาน 15% การลดภาษีนิติบุคคล 7% จะช่วยชดเชยส่วนต่างจากการปรับขึ้นค่าจ้างได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ

 

นายสมเกียรติกล่าวว่า ตัวแทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเห็นด้วยกับแนวคิดปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 40% ทุกจังหวัดช่วงเดือนมกราคม 2555 และให้ครบ 300 บาทต่อวันภายในปี 2555 ยอมรับการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น300 บาทต่อวันของคณะกรรมการไตรภาคี อาจจะมีปัญหาในการเคาะตัวเลขสุดท้าย แต่เมื่อเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะต้องปรับขึ้นค่าจ้างให้ได้ 300 บาทต่อวัน ก็ต้องหาข้อยุติโดยใช้วิธีการโหวตลงคะแนน แม้ว่าที่ผ่านมาจะไม่เคยทำมาก่อนก็ตาม นายสมเกียรติกล่าว สภาหอฯค้านโหวตหักคอ นายฉัตรชัย บุญรัตน์ รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อยากให้ภาครัฐดำเนินการมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้าง 300 บาทต่อวันให้ชัดเจน มากกว่าใช้วิธีการโหวตหักคอขึ้นค่าจ้างในระบบไตรภาคี แม้ว่าจะสามารถทำได้ตามกฎหมาย แต่จะส่งผลต่อภาพรวมของธุรกิจ หากจะมีการพัฒนาฝึกอบรมให้แรงงานหรือเพื่อช่วยลดการสูญเสียของนายจ้างนั้น ปัจจุบันมีสมาคมวิชาชีพ 115 สมาคมก็มีความเป็นไปได้ที่จะดึงกลุ่มสมาคมวิชาชีพมาหาทางแนวทางร่วมกัน

 

นายธีระ เพชรพาณิชย์ ผู้จัดการ หจก.เอส อี พีเวิล์ดไวด์ จ.พังงา ซึ่งเป็นโรงเลื่อยและโรงอบไม้ยางพารา กล่าวว่า ผู้ประกอบการใน จ.พังงาส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาทเพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ บริษัทจะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาทในวันที่1 มกราคม 2555

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน