Loading

ศก.อีสานครึ่งปีหลังยังไปได้ดีธปท.จับตาน้ำมัน-ดันเงินเฟ้

วันที่ : 7 สิงหาคม 2554
ศก.อีสานครึ่งปีหลังยังไปได้ดีธปท.จับตาน้ำมัน-ดันเงินเฟ้อ

นายเพิ่มสุข สุทธินุ่น ผอ.อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถลงถึงภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 2 ปี 2554 ที่จ.ขอนแก่น ว่ายังมีการขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการใช้จ่ายของประชาชน เกษตรกรยังอยู่ในเกณฑ์ดีอัตราการว่างงานต่ำ และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้น

 

สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐในไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 เทียบกับปีที่แล้ว ลดลงร้อยละ 7 เนื่องจากการใช้จ่ายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านงบฯ ไทยเข้มแข็งลดลงไปมาก สำหรับการเบิกจ่ายทั้งงบฯประจำ และงบฯลงทุนรวมประมาณ 63,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ของปีที่แล้ว ร้อยละ 26 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของงบฯลงทุนที่ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน "แนวโน้มเศรษฐกิจอีสานครึ่งหลังปี 2554 คาดว่ายังขยายตัวต่อเนื่อง มีปัจจัยบวกสนับสนุน คือราคาพืชเศรษฐกิจสำคัญที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานต่ำ รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการมีงานทำกำลังซื้อและความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้น แต่ยังต้องจับตาราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวสูงเป็นแรงกดดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้น"

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน