Loading

ชงมาตรการภาษี-สินเชื่อทิ้งทว

วันที่ : 3 พฤษภาคม 2554
ชงมาตรการภาษี-สินเชื่อทิ้งทวน

นายกรณ์  จาติกวณิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดสุดท้ายวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาจำนวน 16 วาระเมื่อรวมกับวาระการประชุมของกระทรวงอื่นๆ มีมากถึง 100 วาระ ซึ่งจะทยอยแถลงทันทีหลัง ครม.พิจารณาแล้วเสร็จ สำหรับวาระของกระทรวงการคลัง ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับภาษีและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปผ่านการให้สินเชื่อและมาตรการภาษี เช่น การปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์โดยคิดภาษีแบบใหม่

นอกจากนั้นยังเสนอปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่องการก่อตั้งสำนักปากท้อง (สำนักพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน) มีเป้าหมายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและเพิ่มอัตราการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงการเสนอมาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทยและร่าง พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ...

นายกรณ์กล่าวว่า จะเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติปี 2553 และ 2554 (เพิ่มเติม) โดยให้สินเชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบวงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท ผ่านเอสเอ็มอีแบงก์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมถึงโครงการบ้านหลังแรก (ธอส.) คิดดอกเบี้ย 0% 2 ปี ฟรีค่าโอนและค่าจดจำนอง ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท อีกทั้งยังมีการเสนอยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาการประกันภัยพืชผลและโครงการประกันภัยข้าวนาปี ทั้งวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษให้ชาวนาที่ซื้อปุ๋ยและการเสนอโครงการประกันภัยธรรมชาติที่จะคุ้มครอง 2,000 บาทต่อไร่

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ