Loading

สั่งธอส.ปล่อยกู้บ้านน้ำท่วม หลังสูญเสียทรัพย์สินหมด ให้ดอกเบี้ยถูกช่วยเหลือใต

วันที่ : 7 เมษายน 2554
สั่งธอส.ปล่อยกู้บ้านน้ำท่วม หลังสูญเสียทรัพย์สินหมด ให้ดอกเบี้ยถูกช่วยเหลือใต้

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา ให้กระทรวงการคลังและธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้เป็นกรณีพิเศษอย่างเร่งด่วน  เพราะพบว่าผู้เดือดร้อนเหล่านี้ต้องสูญเสียบ้านทั้งหลัง ขณะเดียวกันต้องสูญเสียทรัพย์สินภายในบ้านโดยขณะที่เกิดเหตุไม่สามารถนำทรัพย์สินใด ๆ ออกมาได้ทัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญเมื่อน้ำลดลงแล้วและเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ ประชาชนเหล่านี้จะได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินภายในบ้าน

"นายกฯได้สั่งการให้กระทรวงการคลังและ ธอส. กลับไปหาแนวทางที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนที่เดือดร้อนเหล่านี้ได้อย่างไร โดยต้องหามาตรการที่ให้ความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง เพราะในความเป็นจริงประชาชนในต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะขอเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. เป็นหลัก เพราะใกล้ชิดกับพื้นที่มากกว่า ขณะเดียวกันยังให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปหาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนควบคู่กันไปด้วยโดยอาจใช้แนวทางของโครงการบ้านมั่นคงมาดำเนินการช่วยเหลือ โดยให้นำกลับมารายงานให้ ครม. พิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการได้อย่างไร"

นอกจากนี้นายกฯได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมจัดเตรียมแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมเพราะหลังจากนี้ไปประชาชนอาจได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้เนื่องจากต้องหมดเนื้อหมดตัวจากภัยน้ำท่วม  อย่างไรก็ตามขณะนี้กรมคุ้มครองสิทธิ์ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดเตรียมแนวทางการดูแลปัญหาเหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่นายกฯย้ำว่าต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนซ้ำเติมมากขึ้นไปอีก

รายงานข่าวกล่าวด้วยว่า นายกฯยังสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย ไปสำรวจแนวทางการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ที่ได้รับความเสียหาย ทั้งถนน สะพาน ระบบน้ำ  โดยให้ดำเนินการทิศทางเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำ และที่สำคัญต้องดำเนินการบนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน

นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี  กรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าวว่า ขณะนี้ได้ออกมาตรการลดภาระหนี้ พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบอุทกภัย 5 มาตรการตามโครงการเงินกู้เพื่อลดภาระหนี้ ปลูกสร้าง และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบอุทกภัยปี 54 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่

ทั้งนี้ ธอส. จะพิจารณาตามระดับความเสียหายคือ มาตรการที่ 1 สำหรับลูกค้า ธอส. กรณีหลักประกันได้รับความเสียหาย จะยกเว้นการผ่อนชำระเงินงวดค่าบ้าน 4 เดือน และลดดอกเบี้ยเดือนที่ 1-4 เหลือ 0% ต่อปี จากนั้นมีดอกเบี้ยให้เลือก 2 แบบคือ เดือนที่ 5 -24 ดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์-2% ต่อปี เดือนที่ 25-36 ดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ -1% ต่อปี หลังจากนั้นเป็นดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศธนาคารและแบบเดือนที่ 5-16 ดอกเบี้ย 1% ต่อปี จากนั้นเป็นดอกเบี้ยลอยตัว

มาตรการถัดมา กรณีลูกค้าได้รับผล กระทบด้านรายได้ จะลดดอกเบี้ยเหลือ 1% ต่อปี นาน 1 ปี จากนั้นคิดดอกเบี้ยลอยตัว มาตรการถัดมา กรณีลูกค้าได้รับอุบัติเหตุ จนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต จะลดดอกเบี้ยให้เหลือ 0.01% ต่อปี ตลอดเวลากู้ที่เหลืออยู่ ต่อมา กรณีที่อาคารที่อยู่อาศัยพังเสียหายทั้งหลังจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ จะได้รับการปลดภาระหนี้ตามยอดหนี้คงเหลือในส่วนของอาคาร

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ