Loading

แบงก์ชาติออกมาตรการ LTV กนง.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 3 รอ

วันที่ : 27 ธันวาคม 2553
แบงก์ชาติออกมาตรการ LTV กนง.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 3 รอบ

นอกจากผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกมาเตือนเรื่อง  ฟองสบู่  อสังหาริมทรัพย์เป็นระยะๆ  แล้ว  ก่อนสิ้นปี  2553  ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการกำหนดอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน  (Loan  to  Value  :  LTV)  สำหรับการให้สินเชื่อหรือให้เงินกู้ยืมเพื่อการจัดหาที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายต่ำกว่า  10  ล้านบาทลงมา  สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยแนวสูง  หรือคอนโดมิเนียม  กำหนด  LTV  ที่  90%  ซึ่งมีผลใช้เฉพาะสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำตั้งแต่  1  มกราคม  2554  ส่วนสินเชื่อที่อยู่อาศัยแนวราบ  เช่น  บ้านเดี่ยว  บ้านแฝด  ทาวน์เฮาส์  กำหนด  LTV  ที่  95%  มีผลใช้เฉพาะสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำตั้งแต่  1  มกราคม  2555  ยกเว้นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เพราะมีการหักเงินเดือนและมีความมั่นคงของตำแหน่งหน้าที่การงาน  ความเสี่ยงจึงต่ำกว่า

ขณะเดียวกัน  คณะกรรมการนโยบายการเงิน  (กนง.)  ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย  0.25%  เมื่อก่อนสิ้นปี  2553  นับรวมที่  กนง.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม  3  ครั้งๆ  ละ  0.25%  รวมเป็น  2%  ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างแน่นอน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ