Loading

สั่งกรมที่ดินทำงานช่วงวันหยุด อำลามาตรการกระตุ้นอสังห

วันที่ : 11 มีนาคม 2553
สั่งกรมที่ดินทำงานช่วงวันหยุด อำลามาตรการกระตุ้นอสังหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า นายถาวร เสนเนียม รมช.มหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน รมว.มหาดไทย ได้แจ้งมาให้ทราบว่าได้ทำหนังสือลงวันที่ 10 มี.ค.2553 ถึงอธิบดีกรมที่ดิน เพื่อขอให้เปิดให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในวันหยุดราชการจนถึงวันที่ 28 มี.ค.นี้ เนื่องจากขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากที่มีความประสงค์จะขอจดทะเบียนโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะและลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 28 มี.ค.นี้ อันเป็นวันสุดท้ายของการบังคับใช้มาตรการพิเศษดังกล่าว ดังนั้นตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไป ประชาชนสามารถไปใช้บริการที่กรมที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์จากมาตรการได้เลย

 

ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา มีมติไม่ขยายระยะเวลาการลดภาษีและค่าจดทะเบียนตามมาตรการเพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ จึงเป็นผลทำให้มาตรการสิ้นสุดลง 28 มี.ค.นี้ หลังจากที่ใช้มาตั้งแต่ 29 มี.ค.52 โดยมาตรการดังกล่าว ประกอบด้วยการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยจัดเก็บในอัตรา 0.01% จากอัตราปกติ 2% และลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ