Loading

แห่โอนบ้าน-คอนโดแน่นสนง.ที่ดิน ธอส.-ธนารักษ์ชูฟาสต์แทร็กช่วยลูกค้าก่อน 26 มี.ค

วันที่ : 11 มีนาคม 2553
แห่โอนบ้าน-คอนโดแน่นสนง.ที่ดิน ธอส.-ธนารักษ์ชูฟาสต์แทร็กช่วยลูกค้าก่อน 26 มี.ค.

นายธเนศ นิยม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า จากการจัดเก็บตัวเลขสถิติผู้มาติดต่อทำธุรกรรมที่สำนักงาน ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552-กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 3,000-5,000 รายต่อเดือน จากปกติกว่า 2,000-3,000 รายต่อเดือน เข้าใจว่าเป็นผลมาจากการบังคับใช้มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 26 มีนาคมนี้ ทำให้ประชาชนตื่นตัวมาโอนกรรมสิทธิ์กันมากขึ้น

 

โดยสถิติในเดือนพฤศจิกายน 2552 มีจำนวน 4,589 ราย เดือนธันวาคม 2552 จำนวน 5,172 ราย เดือนมกราคม 2553 จำนวน 3,776 ราย และเดือนกุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 4,353 ราย ส่วนในเดือนมีนาคมนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่า 5,000 ราย ใกล้เคียงกับสถิติในเดือนธันวาคม 2552 ซึ่งตรงกับช่วงสิ้นสุดการบังคับใช้มาตรการนำเงินต้นจากการกู้ซื้อบ้านมาหักลดหย่อนภาษีรายได้หัก ณ ที่จ่ายได้สูงสุด 3 แสนบาท

 

""โครงการคอนโดฯ บางแห่งมีลูกค้ามาโอนพร้อมกันทีเดียว 50 ห้อง ซึ่งสำนักงานที่ดินพร้อมเปิดรับยื่นคำขอตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. จะปฏิบัติงานในแต่ละวันไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จทั้งหมด""

 

นายไพฑูรย์ เลิศไกร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในช่วง 2 เดือนเศษ (มกราคม 2553 ถึงปัจจุบัน) ปริมาณผู้มาติดต่อทำธุรกรรมถือว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบ 3,000 รายต่อเดือน หรือเฉลี่ยเกือบ 100 รายต่อวัน จากช่วงก่อนหน้านี้มีปริมาณกว่า 2,000 รายต่อเดือน หรือเฉลี่ย 70-80 รายต่อวัน อย่างไรก็ตาม เท่าที่ทราบจาก ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระบุว่า ปัจจุบัน ในภูเก็ตมีบ้านที่ซื้อขายแล้ว แต่ยังไม่ได้มาโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 1,500 หน่วย จึงคาดว่าในช่วงเวลาที่เหลืออีกประมาณ 2 สัปดาห์ จำนวนผู้มาติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตน่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น

 

แหล่งข่าวจากสำนักงานที่ดินกรุงเทพ มหานคร รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพฯ 10 เขต กล่าวว่า นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ผู้มาติดต่อทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยในเดือนมกราคมมีประมาณ 2,800 ราย ขณะที่เดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้นกว่า 3,000 ราย ส่วนในเดือนมีนาคม คาดว่าในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ปริมาณผู้มา ติดต่อธุรกรรมน่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

 

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ได้เตรียมความพร้อมการบริการเพื่อรองรับปริมาณสินเชื่อที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นมากในเดือนมีนาคมนี้ เนื่องจากจะครบกำหนดสิ้นสุดประกาศใช้มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ด้วยการลดหย่อนภาษีและค่าธรรมเนียม โดยธนาคารได้ออกโครงการ สินเชื่อบ้านอนุมัติด่วนภายใน 7 วันทำการ (นับจากเอกสารประกอบการยื่นกู้ครบถ้วน) และเร่งทำนิติกรรมแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ (นับจากวันอนุมัติสินเชื่อ) เพื่อให้ลูกค้าสามารถโอนที่อยู่อาศัยได้ทันภายในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553

 

นายเทวัญ วิชิตะกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติไม่ต่ออายุมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์จึงมีนโยบายเร่งดำเนินการประเมินราคาทุนทรัพย์ โดยเฉพาะอาคารชุด ซึ่งมีผู้ประกอบการจำนวนมากมายื่นขอ จดทะเบียนไว้กับกรมที่ดินได้ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2553 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ซื้อห้องชุดให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการยื่นคำขอให้ประเมินราคาอาคารชุดแล้ว 36 โครงการ แบ่งเป็นอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯ 7 โครงการ และต่างจังหวัดอีก 29 โครงการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ