Loading

รบ.ดึง 6 แบงก์ปล่อยสินเชื่อแก้หนี้นอกระบ

วันที่ : 20 กันยายน 2552
รบ.ดึง 6 แบงก์ปล่อยสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ

          นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลเตรียมมาตรการ 72 สินเชื่อ จาก 6 ธนาคารรัฐ โดยการนำสินเชื่อนอกระบบเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ที่ประสงค์เข้าสู่ระบบการเงินจะต้องลงทะเบียนกับทางธนาคารที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะเป็นรูปธรรม รัฐบาลได้กำหนดธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 6 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลลูกค้าด้านการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดูแลในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดูแลในเรื่องบัตรเครดิต ธนาคารกรุงไทย ดูแลดูค้าประเภทราชการที่มีบัญชีของธนาคารกรุงไทย และมีหนี้นอกระบบ ที่ประสงค์จะเข้าสู่ระบบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ดูแลให้คำปรึกษาลูกค้าที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจขนาดกลาง และธนาคารออมสินดูแลลูกค้าทุกประเภท

          อย่างไรก็ตาม 6 สถาบันการเงิน 72 สินเชื่อที่รัฐบาลจัดตั้ง จะมีความแต่ต่างตามความต้องการของแต่ละประเภท

          ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการหนี้สินภาคประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจนำสินเชื่อนอกระบบเข้าสู่ระบบ โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2298-6250 พร้อมมีการพิมพ์รูปเล่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน คาดว่า จะเริ่มแจกจ่ายให้ได้ภายในเดือนกันยายนนี้

 

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์