Loading

มาร์ค ใจป้ำเทกระจาดลดภาษีเพียบ อสังหาฯ-ท่องเที่ยว-เอสเอ็มอีรับเล

วันที่ : 22 มกราคม 2552
มาร์ค ใจป้ำเทกระจาดลดภาษีเพียบ อสังหาฯ-ท่องเที่ยว-เอสเอ็มอีรับเละ

 

ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีตามที่กระทรวงการคลังนำเสนอ โดยมาตรการชุดนี้เป็นมาตรการชุดที่ 2 ที่มาสมทบกับมาตรการจัดทำงบฯกลางปี 1.15 แสนล้านบาท ที่ผ่านการอนุมัติจาก ครม.ไปแล้ว

 

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มาตรการชุดนี้ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพและสนับสนุนธุรกิจ SMEs, มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือธุรกิจอสังหา ริมทรัพย์, มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยว และมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ คาดว่าจะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ 10,000 ล้านบาท

 

นายกรณ์กล่าวว่า มาตรการภาษีชุดนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 1.มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ การขยายวงเงินได้พึงประเมินขั้นต่ำ ที่จะต้องเสียภาษีในอัตรา 0.5% จากเดิม วงเงิน 60,000 บาท เพิ่มเป็น 1 ล้านบาท ทำให้ SMEs 970,000 ราย ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเสียภาษีน้อยลง, ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่เป็นวิสาหกิจ ชุมชน กรณีที่มีรายได้พึงประเมินไม่เกิน 1,800,000 บาท ต่อปี และปรับปรุง หลักเกณฑ์การลงทุนของธุรกิจร่วมทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี มาตรการ ชุดแรกนี้คาดจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ 1,400 ล้านบาท

 

2) มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำหรับผู้ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน หากโอนกรรมสิทธิ์ภายในปี 2552 สามารถนำเงินต้นลดหย่อนภาษีในเดือน มี.ค. 2553 ไม่เกิน 300,000 บาท เพิ่มเติมจากค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ที่นำไปหัก ลดหย่อนได้ปีละ 100,000 บาท คาดทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ 6,500 ล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่รวมการต่ออายุมาตรการปรับลดภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนและอากรแสตมป์ของรัฐบาลชุดที่แล้ว ที่ทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ 30,000 ล้านบาท

 

""รัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจมากที่สุด จากการหารือกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ พบว่าคนไทยจำนวนมากยังมีเงินอยู่ เพียงแต่ยังไม่กล้าตัดสินใจซื้อบ้าน บางกลุ่มเกิดความลังเลและจะรอจนกว่าบ้านจะลดราคา รัฐบาลจึงต้องเข้ามาช่วยคนที่ต้องการซื้อบ้านเร่งตัดสินใจ ขณะนี้ผู้ประกอบการมี สต๊อกบ้านเหลืออยู่จำนวนหนึ่ง แต่ไม่มากเท่ากับปี 40 หากมีมาตรการภาษีเข้ามาช่วยเร่งการตัดสินใจซื้อบ้าน เมื่อบ้านในสต๊อกหมด ผู้ประกอบการก็จะเริ่มลงมือก่อสร้างบ้านใหม่มาขาย ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นและกระตุ้นยอดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างได้อีกทางหนึ่ง คาดว่าเม็ดเงินรายได้ที่รัฐบาลยอมสูญเสียรายได้จะมีผลต่อการหมุนของเศรษฐกิจถึง 3 รอบ ส่วนผู้ที่ซื้อบ้านในปีนี้ กรณีที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา 20% ถ้านำค่าลดหย่อน 3 แสนบาท ไปหักจะช่วยประหยัด ค่าภาษีไปถึง 60,000 บาทต่อราย"" นาย

กรณ์กล่าว

3) มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยว โดยให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ จัดโครงการฝึกอบรมพนักงาน สามารถนำรายจ่ายค่าห้องพักค่าห้องสัมมนาภายในประเทศไปหักภาษีได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริงสำหรับรอบบัญชีปี 52 เท่านั้น คาดว่ารัฐบาลจะสูญเสียรายได้ 1,800 ล้านบาท

 

และมาตรการสุดท้ายเป็นมาตรการทางภาษี เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (NPL) ของภาคเอกชน โดยยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์มาชำระหนี้ (ปลดหนี้) พร้อมกับลดอัตราค่าธรรมเนียมการโอน อากรแสตมป์และภาษีธุรกิจเฉพาะอีกด้วย

 

นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้ เตรียมเครื่องมือทางการเงิน ""Short Term Facility"" มาใช้เพื่อเสริมความคล่องตัวในการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศให้แก่รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 2 แสนล้านบาท โดยคาดปีนี้จะมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมาขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้จนเต็มวงเงินตามที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 20% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงต้องจัด เตรียมเครื่องมือทางการเงินตัวใหม่มาให้รัฐวิสาหกิจใช้ในการกู้เงินภายในประเทศ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

 

ดร.อมรา ศรีพยัคฆ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ สายนโยบาย การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า มาตรการที่รัฐบาลออกมาแม้จะมองว่าเป็นประชานิยม แต่ในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องประคองเศรษฐกิจไม่ให้แย่ลงไปมากกว่านี้ ที่สำคัญน่าจะมีผลทางจิตวิทยาช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้ระดับหนึ่ง แต่จะมีผลกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงมากน้อยแค่ไหนต้องวิเคราะห์ในรายละเอียด

 

คนจนแห้ว เช่าบ้านต่อไป

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า มาตรการภาษีกระตุ้นอสังหาฯถือเป็นมาตรการแจกเงินอีกประเภทหนึ่ง โดย ผู้ที่มีความพร้อมที่จะซื้อบ้านในปีนี้ต้องลงทุนไปก่อน แล้วค่อยไปขอเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ถ้าตัดสินใจซื้อในปีนี้ได้สิทธิพิเศษ คือนำเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ไปหักลดหย่อนภาษีได้รวมกัน 400,000 ล้านบาท ทั้งนี้รัฐบาลต้องการที่จะกระตุ้นประชาชนที่มีความพร้อมเร่งตัดสินใจซื้อบ้านในปีนี้ แต่ในระยะยาวไม่แน่ใจว่าจะผ่อนบ้านไหวหรือไม่

 

""มาตรการนี้ไม่ได้แก้ปัญหาของประชาชนที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัย เพราะคนกลุ่มนี้ไม่มีเงินซื้อบ้านจึงต้องเช่าบ้านอยู่ ต่อให้เพิ่มวงเงินหักลดหย่อนภาษีมากเท่าไหร่ก็ยังไม่มีเงินซื้อบ้าน จึงไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้"" ดร.วรพลกล่าว

 

ชี้คนระดับบนได้ประโยชน์สูงสุด

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อารียา พร็อพเพอร์ตี้ กล่าวว่า ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากมาตรการ ดังกล่าวเต็ม 100% คือผู้ซื้อที่มีเงินได้แต่ละเดือนจำนวนมาก และอยู่ในข่ายต้องเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉลี่ยเดือนละ 2.5 หมื่นบาท ส่วนผู้ที่มีรายได้น้อยหรือปานกลางจะได้ประโยชน์ไม่เต็มจำนวน

 

นายวสันต์ คงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส กล่าวว่า มาตรการที่ภาครัฐออกมาน่าจะกระตุ้นตลาดโดยรวมได้น้อย เพราะเมื่อคำนวณจากฐานภาษีจะพบว่าคนซื้อบ้านราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับประโยชน์ แทนที่จะช่วยคนซื้อบ้าน 1-5 ล้านบาท

 

ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดถึง 90% ของ กลุ่มที่ต้องการบ้านในขณะนี้ หากคำนวณตามฐานภาษีที่ได้ลดหย่อน ส่วนคนซื้อบ้านที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือกลุ่มที่ซื้อบ้าน ราคา 10 ล้านบาท เพราะหักลดหย่อน ภาษีได้เต็มเพดาน


ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ