Loading

ลุ้นมาตรการเพิ่มหักภาษี-ประกันกู้บ้าน 100

วันที่ : 13 มกราคม 2552
ลุ้นมาตรการเพิ่มหักภาษี-ประกันกู้บ้าน 100%

หลังรัฐบาลได้ประกาศแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกล่าวถึงมาตรการภาษี ที่จะเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อน และมีรายงานข่าวล่าสุดว่า นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเชิญผู้ประกอบการในภาคอสังหาริมทรัพย์อีกครั้ง ภายในสัปดาห์นี้แต่ยังไม่มีความชัดเจน

                นายอิสระ บุญยัง อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจสัปดาห์นี้ ที่รัฐบาลจะมีข้อเสนอมาตรการในภาคอสังหาฯ  เข้ามาหารือในวันที่ 13-14 ม.ค.นี้ เชื่อว่าจะเป็น 3 ประเด็นหลักที่ได้เสนอไปตั้งแต่เมื่อครั้งเข้าพบนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี (วันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา) ซึ่งประกอบด้วย

1.มาตรการด้านภาษีในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เสนอว่าให้นำภาระดอกเบี้ยจากเงินกู้ในการซื้อบ้าน มาหักลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเดิมที่รัฐให้หักในวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี เพิ่มเป็นมากกว่า 2 แสนบาท/ปี

                2.มาตรการด้านการเงิน เกี่ยวกับการผลักดันให้มีระบบประกันสินเชื่อบ้าน หรือการทำ Mortgage Insurance ซึ่งเรื่องนี้มีการผ่านกฎหมายออกมารองรับแล้ว ติดอยู่ที่โครงสร้างองค์กรและการก่อตั้ง ซึ่งโดยหลักการอาจมีธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ในที่นี้ คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เข้าถือหุ้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งถือโดยกระทรวงการคลัง ที่เหลือเป็นสถาบันเอกชน ซึ่งหากองค์กรนี้จัดตั้งได้ จะทำให้มีระบบค้ำประกันสินเชื่อบ้าน เข้ามาทำประกัน 20% ของสินเชื่อแทนลูกค้า ซึ่งจะทำให้สถาบันการเงิน สามารถปล่อยสินเชื่อบ้านได้ 100% ตามมูลค่าการซื้อขาย ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินสดในการวางดาวน์ซื้อบ้าน


ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ