Loading

ธอส.เสนอคลังเร่งแก้กฏหมายเปิดทางออกสินเชื่อบ้านสูงอายุ

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2559
ธอส.เสนอคลังเร่งแก้กฏหมายเปิดทางออกสินเชื่อบ้านสูงอายุ

ธอส.เสนอคลังแก้ พ.ร.บ.ฯเปิดทางออกสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ "ฉัตรชัย" สั่งศึกษาความเสี่ยงผลิตภัณฑ์รอกฎหมายใหม่

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)(8 พ.ย. 59)เห็นชอบมาตรการสำหรับผู้สูงอายุตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) มอบหมายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนำร่องเพื่อดำเนินการมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (RM) เพื่อให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขี้นไป สามารถนำที่อยู่อาศัยที่ตนมีกรรมสิทธิ์และปลอดภาระหนี้มาเปลี่ยนเป็นรายได้ในการดำรงชีพเป็นรายเดือนนั้น

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ขณะนี้ธนาคารได้เสนอแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ในส่วนของมาตรา 5 ที่จะเปิดให้ธนาคาร ให้บริการได้หลากหลายมากขึ้น อาทิ การออกสลากออมทรัพย์ บัตรเครดิต บัตรสินเชื่อเงินสดนอกเหนือเพียงการออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัยเท่านั้น

ในส่วนของ RM ขณะนี้ ธนาคารยังไม่สามารถที่จะดำเนินการในการให้บริการได้เนื่องจากยังติดในส่วนของ พระราชบัญญัติของธนาคารซึ่งอยู่ระหว่างการแก้เสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาแก้ไข ซึ่งหากกระบวนการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ธนาคารอาคาร สงเคราะห์สามารถเปิดตัว RM ได้ภายในระยะเวลาเพียง 1-2 เดือนเท่านั้น

"ระหว่างนี้ที่ธนาคารไม่สามารถที่จะออก RM ได้ ธนาคารก็จะใช้แนวทางคือการส่งเสริมหรือปล่อยสินเชื่อให้กับ  ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการที่จะมีบ้านในการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุเองไปก่อน เพราะหากมองในตัวของ RM แล้วธนาคารออมสินซึ่งไม่ติด พ.ร.บ.ฯ สามารถดำเนินการได้ทันที"

RM เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยออกในประเทศไทยมาก่อน รูปแบบคือให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีวัยใกล้เกษียณนำบ้านที่ปลอดภาระหนี้เข้าสู่ระบบธนาคาร โดยจะได้รับเงินก้อนไปใช้ในการดำรงชีวิต นายฉัตรชัย ระบุว่าธนาคารจำเป็นต้องศึกษาความเสี่ยงเพียงที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ เบื้องต้นพบความเสี่ยงข้อเดียว คือการที่เจ้าของบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์เหล่านี้มีอายุนานเกินกว่าที่ธนาคารประเมินเอาไว้ เช่น ประเมินไว้ที่อายุ 80 ปี แต่เจ้าของสินทรัพย์มีอายุถึง 85 ปีตรงนี้ถือเป็นความเสี่ยง

สำหรับพื้นที่ที่มีโอกาสที่ธนาคารจะเน้นโฟกัสเป็นพิเศษคือการให้บริการพื้นที่ในเขตเมืองหรือจังหวัดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลาหรือจังหวัดที่เป็นหัวเมือง และต้องเป็นบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมถึง LTV คืออัตราส่วนการให้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเทียบกับมูลค่าบ้าน ว่าอยู่ในอัตราใดเช่น 70-80%

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ