Loading

คลังจ่อออกมาตรการผู้สูงอายุ

วันที่ : 21 พฤษภาคม 2559
คลังจ่อออกมาตรการผู้สูงอายุ

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า หลังจากกระทรวงการคลังมีนโยบายดูแลสังคมผู้สูงอายุผ่านมาตรการต่างๆ ในส่วนของกรมสรรพากร พร้อมดูแลผู้สูงอายุตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ด้วยการนำค่าใช้จ่าย ที่จ้างงานผู้สูงอายุหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมยกร่างกฎหมาย เพื่อเสนอกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เพื่อต้องต้องการช่วยเหลือสังคม เพราะคนอายุ 60 ปี ในปัจจุบันยังแข็งแรง และทำประโยชน์ช่วยเหลือสังคมได้อีก

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อสำหรับการสร้างโครงการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยเป็นแบบคอนโดมิเนียม เพื่อสร้างสังคม ผู้สูงอายุ ในบริเวณรอบสนามบินของจังหวัดหัวเมืองใหญ่ มีระบบดูแลสุขภาพ การเรียกรถพยาบาล การสร้างกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ภายในปีนี้ ทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงการคลังและรองรับสังคมผู้สูงอายุในช่วง 10-15 ปี ข้างหน้า การดำเนินโครงการนี้ ธอส.จะร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการ ซึ่งตามที่กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างศึกษาการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้สูงอายุ หรือ Reverse Mortgage นั้น ทาง ธอส.จำเป็นต้องศึกษากฎหมายจัดตั้ง ธอส.ให้ชัดเจนว่า หากจะดำเนินการจะต้องแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร ธอส.เตรียมวงเงินรองรับโครงการดังกล่าว 3-5 พันล้านบาทต่อปี คาดว่าจะเสนอโครงการให้ ครม.พิจารณาได้ในเร็วๆ นี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง