Loading

มาตรการอสังหาฯใกล้คลอด ธอส.นำร่องสนองนโยบายรัฐ

วันที่ : 2 ตุลาคม 2558
มาตรการอสังหาฯใกล้คลอด ธอส.นำร่องสนองนโยบายรัฐ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์นี้กระทรวงการคลังจะสรุปหลักเกณฑ์มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของผู้ซื้อ โดยดูจากฐานรายได้ของผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อให้มีความสามารถยื่นกู้ขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น จากที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อค่อนข้างมาก เพราะผู้กู้ที่มีรายได้น้อย มีภาระหนี้สินมากขึ้นทำให้ธนาคารพาณิชย์มองว่าหากปล่อยกู้ไปแล้วจะยิ่งเป็นความเสี่ยงต่อหนี้เสียให้เพิ่มมากขึ้นภายหลังได้

อย่างไรก็ดีกระทรวงการคลังจะให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นำร่องเช่น ฐานรายได้ขั้นต่ำ อัตราดอกเบี้ย และเวลาการผ่อนชำระที่ปัจจุบันผ่อนได้สูงสุด  30 ปี โดยหลักเกณฑ์ที่จะออกมานั้น เชื่อว่าจะช่วยให้ผู้ที่มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองมากขึ้น

"ขณะนี้ ให้ ธอส.ไปศึกษา และกำหนดเงื่อนไขอยู่คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของ ธอส. ที่จะทำโครงการนี้มี 2 อย่าง คือ เพื่อดูแลคนรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยแบบที่ผ่านมาเคยทำกับบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ และช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังไม่ดีขึ้น คนที่ต้องการซื้อบ้าน แต่มีรายได้น้อยกู้ไม่ผ่านเยอะ เนื่องจากธนาคารเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อจึงจะลดความเข้มงวดลง"

สำหรับมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯในส่วนของผู้ประกอบการนั้น ขณะนี้กำลังพิจารณาหลังจากที่สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยได้ขอให้กระทรวงการคลังปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนอง เป็นการถาวร ซึ่งรับเรื่องไว้แล้วแต่ยังไม่มีข้อสรุป

นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หากมาตรการรัฐชัดเจน โดยเฉพาะการให้สินเชื่อสำหรับผู้ที่ขอกู้จากสถาบันการเงินแล้วไม่ผ่านเชื่อว่าจะส่งผลให้มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น และส่งผลดีต่อผู้ประกอบการให้โอนกรรมสิทธิ์ได้ก็จะทำให้ตลาดอสังหาฯ คึกคักมากขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์