Loading

คลังกู้ไจก้าหมื่นล้านลงทุนรถไฟชานเมือง

วันที่ : 10 มิถุนายน 2558
คลังกู้ไจก้าหมื่นล้านลงทุนรถไฟชานเมือง

ครม.ไฟเขียวกู้เงิน ไจก้า 1 หมื่นล้านบาท สร้างรถไฟฟ้าชานเมืองบางซื่อ-รังสิต

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง กู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าชานเมือง (สาย สีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 2 วงเงิน 3.82 หมื่นล้านเยน หรือประมาณ 1 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ เงินกู้ดังกล่าวกระทรวงการคลังจะนำไปปล่อยกู้ต่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ต่อไป ขณะที่ก่อนหน้านี้ไจก้าปล่อยกู้โครงการรถไฟบางซื่อ-รังสิต ระยะแรก 6.3 หมื่นล้านเยน หรือประมาณ 2.27 หมื่นล้านบาท

สำหรับเงื่อนไขการกู้เงินในสัญญาระยะที่ 2 มีอายุเงินกู้ 20 ปี ดอกเบี้ย 0.4% ต่อปี แต่ให้ปลอดการชำระต้นเงินกู้และดอกเบี้ย 6 ปีแรก ค่าดำเนินการ 0.2% ของเงินกู้ ระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกู้ 3 ปี

นอกจากนี้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯ เสนอ ครม.ว่า การกู้เงินโครงการรถไฟไทย-จีน ควรกู้เงินจากธนาคารเพื่อการ นำเข้าและการส่งออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน เฉพาะการลงทุนรางและงานโยธาเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการลงทุนที่ ครม.ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ