Loading

สศค.เชื่อเศรษฐกิจปีนี้โต 3.7% เหตุภาครัฐใช้ง่ายเงินตามเป้า

วันที่ : 29 พฤษภาคม 2558
สศค.เชื่อเศรษฐกิจปีนี้โต 3.7% เหตุภาครัฐใช้ง่ายเงินตามเป้า

          นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน เม.ย.58 ชี้ให้เห็นว่า ปีนี้ยังสามารถขยายตัวได้ โดยแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญคือ การใช้จ่ายภาครัฐ และการท่องเที่ยว ส่วนภาคการบริโภคนั้นก็ยังเป็นส่วนสำคัญ แม้ว่ารายได้ภาคเกษตรจะขยายตัวลดลงก็ตาม โดย สศค.คาดว่า การเติบโตของเศรษฐกิจปีนี้จะอยู่ 3.7% โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าอัตราการเบิกงบประมาณลงทุนของรัฐบาลได้ 70% และการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการโครงการสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล และโครงการกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล และโครงการระยะสั้น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำถนนเป็นต้นไปตามเป้าหมายของ สศค. ที่ตั้งไว้ด้วย รวมถึงภาคส่งออกจะต้องขยายตัวไม่ต่ำกว่า 0.2% ซึ่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 45,000 ล้านบาท จาก 56,000 ล้านบาท

          สำหรับปัจจัยที่สะท้อนภาวะเศรษฐกิจเดือน เม.ย.58 พบว่าการบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวได้ดี จากยอดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ที่จัดเก็บบนฐานการบริโภคในประเทศที่ขยายตัวเป็นบวก 12.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนขณะที่ยอดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บจากสินค้านำเข้ายังหมดห่วงต่อเนื่องโดยหดตัว 10.9% ทำให้ภาพรวมการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สิ้นเดือน เม.ย.ขยายตัว 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และหากยอดรวม 7 เดือนของปีงบประมาณนี้ รายได้จาภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นบวก 1.4% สะท้อนว่าการบริโภคภายในประเทศที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ